Nová přehrada Vlachovice získává konkrétní obrysy, vzniká projektová dokumentace

Vizualizace vodárenské nádrže Vlachovice

Vodohospodáři z Povodí Moravy pokračují v přípravě vodárenské nádrže Vlachovice na východě Moravy. Po dokončení předprojektové přípravy začali pracovat na konkrétních detailech. Celý záměr představili starostům dotčených obcí.

Nová přehrada Vlachovice se stane důležitým zdrojem pitné vody na východě Moravy. Vodohospodáři mají za sebou řadu studií a posudků. Teď se zaměří na detaily. Rozsáhlá dokumentace má být hotová do roku 2025.

Projektová dokumentace bude zpracována do šesti částí, které poskytnou všechny potřebné podklady pro povolení a koordinaci výstavby vodárenské nádrže. „V průběhu projektových prací proběhnou geodetické práce, bude detailně zpracováno a doplněno zaměření zájmového území, inženýrsko-geologické průzkumy, podrobné technické řešení vodního díla a podklady pro vyhodnocení vlivu na životní prostředí,“ upřesnil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Po dokončení projektové dokumentace má následovat vydání povolení k stavbě.

Moravští vodohospodáři také představili zástupce realizačního týmu, který projekční práce zajistí, starostům dotčených obcí. Setkání se uskutečnilo 30. srpna v obci Loučka. Mezi dotčené obce dále patří Vlachovice, Újezd, Tichov, Vysoké Pole, Vlachova Lhota a Drnovice.

Od roku 2020 probíhají na ploše připravované vodárenské nádrže výkupy pozemků. Hotovy mají být do konce příštího roku. Stát na ně celkově vynaloží prostředky ve výši 700 milionů korun.

Vodní dílo Vlachovice má zajistit pro východní Moravu zdroj povrchové vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou a pokrýt potřeby vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody. Celkový objem přehrady dosáhne téměř třiceti milionů metrů krychlových vody. Dodávky vody a nadlepšování průtoků ve Vláře nádrž zabezpečí díky zásobnímu prostoru o objemu 23 milionů kubíků. Nádrž bude mít vyčleněný prostor o objemu téměř čtyři miliony kubíků, který bude sloužit k zvládání povodní.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*