Nový seriál o Mendelovi připomene dvě stě let od narození slavného genetika

Zakladatel genetiky a opat kláštera na Starém Brně Johann Gregor Mendel

200 let od narození světově proslulého moravského vědce Gregora Johanna Mendela. Takové výročí připadne na rok 2022, během kterého se uskuteční spousta akcí na připomínku slavného genetika. Ve spolupráci s městem Brnem také vznikne seriál pro děti.

Seriál pro děti bude mít podobu detektivky

Mendelova mnohovrstevnatá osobnost vybízí ke zpracování pro dětské diváky. Témata, která budou v pořadu propojena, zahrnují přírodu, ekologii, genetiku, křížení rostlin, včelařství, meteorologii i astronomii.

Česká televize, konkrétně televizní studio Brno, hodlá výročí Mendelova narození připomenout atraktivní formou hraného seriálu, v němž parta tří dětí rozplétá tajemství svérázného pana M. a paralelně s tím i fascinující Mendelův příběh.  

Natáčet se bude v Brně

Česká televize požádala vedení města Brna o podporu výroby tohoto pořadu ve výši 400 tisíc korun. Schválená smlouva zajišťuje statutárnímu městu Brnu výrobu televizního seriálu na území města Brna a v jeho bezprostředním okolí. Natáčení pořadu je v plánu na léto 2021, uvedení na obrazovky pak v jubilejním roce 2022.

„Hlavním cílem této aktivity je budování pozitivního vztahu dětí k vědě. To souvisí s hlavní ambicí zapojení města do oslav Mendelova narození, která spočívá právě v popularizaci vědy a výzkumu,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Zdroj: město Brno, foto: Wikimedia Commons

Doporučujeme


5 Comments

  1. V článku se Řehoř Jan Mendl (záměrně používám brněnsko-moravský pravopis jmen velikána, po vzoru Mendlovo náměstí) označuje za moravského vědce. Víme, že se narodil ve Slezsku, pokřtěn, biřmován i na kněze vysvěcen byl na Moravě a naprostou většinu života prožil rovněž na Moravě, mluvil moravsky stejně dobře jako německy a pochován je v hlavním městě Markrabství Moravského – Brně. Bude v seriálu také vysvětleno, jakou argumentační ekvilibristikou bude posléze označen za vědce českého? Předpokládám, že za Čecha bude Českou televizí označen podobně, jako je takto označován například někdejší, podle totalitního ministra Zd. Nejedlého “moravský nacionalista” Leoš Janáček, případně jiný “český” velikán, po otci prý Maďar, J.A. Komenský (Moravus), z těch obou mediální mágové tohoto státu vyrobili jednoznačné Čechy přece už kdysi dávno.

  2. Podle českých měřítek Mendel nebyl ani Moravan ani Čech . Sice zemská příslušnost byla tehdy Morava a moravský jazyk ovládal, tak dle českého nacionalistického vidění to byl Němec ( je to sice blbost , ale spousta lidí a především media i na Moravě to tak mají i v 21 století nastavené ). Všichni víme , že Čech řešil německou otázku odsunem a pokud by se Mendel dožil r. 1945 tak by byl jako německý kněz nemilosrdně odsunut ( viz. odsun německého katolického kléru z Č+M ). Přijde mi to hodně pokrytecké a za hranou pokud by jej ČT nazývala Čechem a nezmínila se o německých kořenech ( i když u ČT nic překvapujícího ).

    PS : taková malá perlička mezi kněžími Čech a Moravy probíhají tradiční
    zemská fotbalová utkání a letos se utkání uskutečnilo v Tanvaldu ( Čechy ) . Morava zvítězila 4 : 1 a moravští kněží přijeli i s moravskou vlajkou.

    • Ke sportovním utkáním katolických kněží: Mají přece u nás dvě církevní provincie, Českou a Moravskou. Tato skutečnost však je dobře zastřena “vhodnými” označeními, jako např. Česká biskupská konference, Slavnost lidí dobré vůle, svátek Slovanských věrozvěstů, apod. Nicméně kněžím z Moravy je nenápadně a milostivě umožněno, aby “reprezentovali” svoji církevní provincii proti “bratrské” provincii české, nesmí se to však nijak masově medializovat. Medializují se jiné záležitosti, např. týrání zvířátek nějakým psychopatem někde v zapadlé samotě, nebo pohlavní zneužití skauta jeho nevhodně sexuálně orientovaným vedoucím-knězem, to jsou mediálně daleko vděčnější témata

  3. Me by jeste zajimalo, proc Ceska televize zada o dotace na vyrobu tohoto poradu. Penez maji dost z konsecionarskych poplatku. Me to prijde jako naprosta drzost.

  4. Financování tzv. projektů centrálně kontrolovaným systémem tzv. dotací je běžným (i když do značné míry nehorázným) způsobem, jak stát ingeruje do řízení řady veřejnoprávních subjektů, které jsou státem často označovány za samosprávné. Tzv. poskytovatel dotace pak má rozhodující vliv prostřednictvím tzv. podmínek dotačního titulu (nástroje) co se za “jeho” veřejné peněžní prostředky bude realizovat. Pokud tedy předisponuje stát v roli tzv. poskytovatele dotace peníze na dražší TV pořad, musí příjemce dotace, zde ČTV, vyrobit to a jen to, co si stát přeje; odchýlení pak znamená nemilosrdné zkrácení nebo odebrání dotace. Ani zdánlivě bohatá ČTV nežije jen z paušálu který ji stát piskytne

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*