Ochrana proti povodním v Hranicích respektuje historický ráz města a přiblíží řeku lidem

Současné nábřeží Bečvy v Hranicích na Moravě

V průběhu jara zahájí vodohospodáři z Povodí Moravy výstavbu protipovodňových opatření v Hranicích na ulici Kropáčova a podél sadů Čs. legií. Připravovaná opatření poskytnou městu ochranu až na úroveň padesátileté povodně. Současně lidem nabídne odpočinková místa u vody a umožní snadnější přístup k řece.

Ve stávající podobě nemá koryto dostatečnou kapacitu a poskytuje ochranu pouze před maximálně dvacetiletou vodou. “Nová protipovodňová ochrana bude chránit zdraví a životy 2000 obyvatel Hranic a majetek ve výši 600 milionů korun. Součástí opatření budou i přístupy k řece a prvky sloužící k posezení u vody. Vedle protipovodňových zídek bude součástí protipovodňových opatření i mobilní hrazení,” informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Podle něj hrazení v době povodní zahradí místa, která budou za běžné situace fungovat jako přístup k řece.

Zachováme ráz místa

Na obou březích vzniknou v celkové délce 700 metrů protipovodňové zídky a hrázování. Jejich příprava probíhala ve spolupráci s městem a památkáři tak, aby zůstal zachovaný stávající jedinečný ráz ulice Kropáčova. „Na pravém břehu řeky vytvoříme repliku stávající zdi, která bude obložená kamenem a doplněná o zábradlí. Součástí protipovodňových opatření bude volnočasové pásmo. Tomu budou dominovat dvě posezení v podobě tribun, která navíc umožní přístup až přímo k řece. Opatření tak na jednu stranu budou obyvatele chránit před povodněmi, ale současně učiní řeku pro lidi snáz dostupnou,“ popsal generální ředitel státního podniku Václav Gargulák.

Přípravné práce budou zahájeny v březnu. Celkové náklady na výstavbu protipovodňové ochrany Hranic vyjdou téměř na 64 milionů korun. Práce potrvají přibližně 20 měsíců.

Před stavbou proběhne kácení stromů

Výstavba protipovodňové ochrany bude vyžadovat kácení stromů a keřů. To bude probíhat v průběhu března na pravém i na levém břehu Bečvy, na pravém již byly zahájeny práce na odstraňování keřů a náletových dřevin. Přípravě prací předcházela podrobná prohlídka všech dřevin v místě plánovaných opatření. Pokáceny budou pouze stromy, které brání výstavbě protipovodňové ochrany města dle schválené projektové dokumentace. Naplánovaná je proto již náhradní výsadba za pokácené stromy, která proběhne zejména v sadech Čs. legií.

Významnou součástí protipovodňové ochrany Hranic je rozšíření jezu Hranice. „Rozšíření jezu společně s připravovanými ochrannými zdmi na ulici Kropáčova a podél sadů ČS. legií zvyšuje ochranu před povodněmi na celém úseku Bečvy na území Hranic. Zvýšení kapacity jezu se projeví zejména mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Protipovodňové zídky pak zvýší kapacitu koryta od silničního mostu dále proti proudu,“ vysvětlil Gargulák.

Přečtěte si  Pozapomenutý zámek v Ivanovicích na Hané se díky restaurátorům probouzí do své zašlé krásy

Návrh protipovodňové ochrany i rozšíření jezu vychází z celkové Koncepce protipovodňové ochrany sídel v Pobečví. Kompletní ochranu Hranic až před povodňovými průtoky, kterých dosáhla Bečva během povodní v roce 1997, zajistí podle moravských vodohospodářů vodní dílo Skalička, které tvoří hlavní prvek při ochraně měst a obcí před povodňovými průtoky z Bečvy.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*