Opatření zabrala. Rybákům se na Nových Mlýnech zalíbilo

vodní nádrž Rybák
Opatření provedená na střední novomlýnské nádrži mají úspěch.

Rozšíření hnízdních ploch na Novomlýnských nádržích přilákalo přes padesát párů ohroženého rybáka obecného. Některé ptačí rodinky již vyvedly mláďata. Letos provedená opatření tak zabrala, informovali vodohospodáři z Povodí Moravy.

Opatření pomohla hnízdění rybáků

Vodohospodáři v úzké spolupráci s ornitology rozšiřují plochy pro hnízdění ohroženého druhu rybáka obecného. Realizovaná opatření jsou podle nich klíčová pro plánované obnovení zásobního prostoru střední nádrže.

V minulém roce jsme úspěšně otestovali unikátní plovoucí ostrov. Letos jsme více než zdvojnásobili hnízdní plochy pro rybáka obecného v prostoru bývalého přemostění řeky Dyje. Provedli jsme opatření, která hnízdící rybáky a jejich mláďata chrání před predátory, vlnobitím i vyplavením,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Všechny práce se podle vodohospodářů realizovaly v době, kdy nebyli rušeni zimující ptáci a zároveň před začátkem hnízdního období.

Od počátku hnízdění rybáků probíhá podrobný monitoring. Na pilířích loni hnízdilo 6 párů, letos už 16 párů, na plovoucím ostrově pak započalo hnízdit 25 párů a na zbytku nádrže 11 párů.

„Hnízdění navíc probíhá v několika vlnách, takže počty porostou a na celkové součty si budeme muset ještě počkat. Je teprve začátek hnízdní sezóny. Je potěšující, že si rybák všechny nové hnízdní plochy oblíbil hned po stavbě, což znamená, že hnízdní plochy chyběly a potvrzuje se správnost navržených opatření ve studii záměru. Mláďata z první vlny hnízdění již cvičí křídla a chystají se hnízda opustit,“ hodnotí zástupce ornitologů Gašpar Čamlík.

Umělé kolísání hladiny simuluje přirozený pohyb

I když jsou opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany a obnovení zásobního prostoru na střední nádrži Nové Mlýny někdy prezentována jen jako zvýšení hladiny s možným nepříznivým vlivem například na hnízdění ohroženého druhu, podle vodohospodářů je tomu přesně naopak. Kvůli udržování konstantní hladiny zanikl na březích přirozený měkký luh a chybí přechodová fáze mezi tvrdým luhem a vodním prostředím. Povodí Moravy proto podle svého vyjádření navrhuje opatření, která povedou ke zlepšení podmínek pro chráněné živočichy a současně obnoví zásobní prostor nádrže.

Podle Garguláka jde o promyšlenou manipulaci. “Nejde pouze o navýšení hladiny, ale také o následný pokles, na což někteří kritikové zapomínají. Kolísání hladiny je v přírodě přirozené a na Nových Mlýnech umožní všemi žádoucí a požadovaný pohyb hladiny, který odstraní stávající nevyhovující stav. V rámci snižovaní hladiny se tak v nádrži vytvoří nové podmínky pro řadu společenstev, což povede k podpoře biodiverzity,” vysvětlil Gargulák.

Přečtěte si  Pět moravských radnic bylo nově zapsáno na seznam národních kulturních památek

“Ve spolupráci s ostatními zástupci ochrany přírody a krajiny byl proto navržen podrobný harmonogram manipulace s hladinou v zásobním prostoru, aby již v jarních a letních měsících mohly být v závislosti i na potřebách odběrů vody postupně obnažovány břehy a vytvářely se tak nové hnízdní plochy,“ dodal Gargulák. 

Navržená pravidla manipulace s hladinou zohledňují podle vodohospodářů dobu hnízdění. Pokles hladiny před hnízdní dobou i v jejím průběhu přinese pozitivní efekt nejen pro rybáky. Obnovený pohyb hladiny do přírodní rezervace vrátí pohyb hladiny, který lépe reflektuje podmínky v přírodě – v zimním a jarním období více vody, v letních měsících pokles vlivem menšího úhrnu srážek,” jsou přesvědčeni vodohospodáři.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*