Opravy Baťova kanálu komplikuje prodloužená plavební sezóna. Stihneme to, slibují vodohospodáři

Baťův kanál

V letošním roce vodohospodáři z Povodí Moravy prodloužili plavební sezónu na Baťově kanále, což uvítali kromě návštěvníků vodní cesty zejména provozovatelé plavby a půjčoven lodí. Správce toku tak bude mít méně času na naplánované opravy úseku od Vnorov po Veselí nad Moravou. Přesto chce opravy stihnout včas, aby nedošlo k omezení následující plavební sezóny. 

Musíme spěchat

Kvůli zmírnění důsledků opatření proti koronaviru na plavbu v letošním roce Povodí Moravy prodloužilo letní režim komorování o polovinu a navíc zajistilo provoz plavebních komor další dva víkendy v říjnu. Vstřícné kroky na jedné straně však správci Baťova kanálu komplikují údržbu a opravy vodní cesty na straně druhé. Prodloužený letní režim plavby vytváří nároky na posezónní práce, na které tak bude méně času.

V letošním a příštím roce máme naplánovanou druhou etapu oprav Baťova kanálu od Veselí nad Moravou po Vnorovy. Letos jsme úspěšně bez omezení dokončili opravy úseku mezi železničním mostem a silničním mostem ve Veselí nad Moravou, ihned po ukončení plavební sezóny musíme pokračovat dále až k hospodářskému mostu Vnorovy. Prodloužení letošní sezóny nás kromě našich vlastních prostředků stálo hlavně drahocenný čas, proto se do práce musíme pustit hned, jak ukončíme komorování, protože v žádném případě nechceme omezit příští plavební sezónu,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

Letošní sezóna tak potrvá v letním režimu, kdy se komoruje každý den kromě pondělí, mimořádně až do konce září. Od 12. října pak bude dočasně přerušen plavební provoz v kanálovém úseku od železobetonového hospodářského mostu Vnorovy po železniční most tratě Veselí nad Moravou – Brno.

Jedná se prakticky o pokračování oprav, které jsme zahájili vloni, jen jsme ji rozdělili na dvě etapy tak, abychom nemuseli omezovat plavební sezónu. K omezení plavby však v opravovaném úseku během hlavní plavební sezóny 2021 nedojde,“ ujistil ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek.

Mapa Baťova kanálu s vyznačením opravovaného úseku (zdroj: batakanal.cz)

Zvyšující se provoz přináší svou daň

Opravy zajistí bezpečnost plavebního provozu a hladký průběh dalších rekreačních sezón bez rizika omezování plavby. Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel si totiž podle vodohospodářů vybírá svou daň.

„V loňském roce jsme napočítali v plavebních komorách 3431 lodí. Rozplavená zemina z břehů a hrází současně lokálně zanáší dno plavebního kanálu a tím pomístně snižuje plavební hloubku, která může vést až k omezení provozu lodní dopravy, proto musíme opravovat a investovat nemalé prostředkyLetošní mimořádné komorování, které jsme pro všechny zajišťovali na naše vlastní náklady, s sebou navíc přinese zvýšené nároky na posezónní údržbu,“ vysvětlil důvod oprav Gargulák. 

Přečtěte si  Pacientům, kteří přeruší rehabilitace, hrozí výrazné zhoršení stavu, varují odborníci

Stavební práce na téměř 2 kilometry dlouhém úseku budou probíhat od 12. 10. 2020 do 28. 4. 2021. Následně se přesunou mimo koryto Baťova kanálu na břehy, kde stavaři dokončí opravy na korunách hrází a následně uvedou okolní terén do původního stavu. Tyto práce nebudou mít vliv na plavbu a rekreaci v plavební sezóně 2021. 

Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a vlastních zdrojů Povodí Moravy. Výše nákladů na obě etapy, v rámci kterých bude dokončena oprava celého úseku činí dohromady více jak 53 milionů korun.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*