Ornitologové mapují na jihu Moravy vzniklé mokřady. Chtějí zapojit veřejnost

mokřad
Po vydatných deštích uplynulých týdnů vznikla celá řada přirozených mokřadů. Ornitologové je chtějí zmapovat.

Ornitologové chtějí na jihu Moravy zmapovat mokřady, které na polích vznikly po vydatných deštích v předchozích týdnech. Jsou útočištěm mnoha vzácných druhů. O pomoc s mapováním žádají i veřejnost.

Polní mokřady se objevují nepravidelně na orné půdě ve vlhkých obdobích a po určité době vysychají. V současné době jich lze najít desítky, jsou roztroušené na celém území jižní a jihovýchodní Moravy, přičemž na mnoha místech se mokřady znovu objevily po několika suchých letech.

“Polní mokřady jsou jediným biotopem, kde lze aktuálně pozorovat například ohrožené korýše listonohy či žábronožky. Nalezeny zde byly i některé vzácné druhy vážek. Přítomnost vody přitahuje i mnoho druhů ptáků, například konipasy luční nebo celou řadu bahňáků, jako jsou vodouš rudonohý, kulík říční nebo pisila čáponohá,” uvedl předseda jihomoravských ornitologů Jan Sychra.

Jedním z druhů, pro které jsou mokřady životně důležité, je kriticky ohrožený vodouš rudonohý.

Voda se v krajině jižní Moravy objevuje po vydatných deštích i díky takzvané paměti krajiny. “Mokřady vznikají tam, kde je člověk kdysi zničil. Jsou to například místa v blízkosti řek, jejichž charakter dodnes dovoluje jejich rozlivy nebo komunikaci s okolní krajinou. Bohužel situace s většími i drobnými toky na jižní Moravě takovou obnovu krajiny nedovoluje. Řeky jsou většinou napřímené, zahloubené a nekomunikující s okolím,” vysvětlil Sychra.

Ornitologové nyní polní mokřady mapují a žádají o pomoc i veřejnost. “Pokud byste takovýto biotop vzniklý po deštích, případně i se zajímavými ptáky znali, pošlete nám o tom informaci. Nejlépe s uvedením nejbližší obce a souřadnic lokality. Jen mapováním těchto biotopů lze totiž do budoucna zajistit i jejich ochranu v součinnosti se zemědělci,” dodal Sychra.

Předchozí týdny byly na celé Moravě mimořádně srážkově vydatné. Podle meteorologů jen na jižní Moravě v červnu napršelo průměrně 142,5 milimetru, což představuje bezmála 200 procent normálu.

Zdroj a foto: ČSO

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*