Ostrava chce v Krásném Poli vytvořit mokřad s učebnou pro venkovní vzdělávání

Nový mokřad s učebnou bude sloužit přírodě i lidem všech generací. Vyroste v malebném údolí potoka Mešnice.

Zadržování vody včetně zpomalení jejího odtoku, zvýšení biodiverzity a environmentální středisko. Nejen tyto funkce má plnit nový mokřad s učebnou pro venkovní vzdělávání, které chce vedení Ostravy vybudovat v obvodu Krásné Pole.

Pro mladší i starší

Nový mokřad má mít edukativní rozměr, bude působit na široký okruh lidí všech generací, od žáků škol po seniory, kteří lokalitu často navštěvují. Podle vedení Ostravy se město nejen tímto projektem hlásí k myšlenkám Světového dne mokřadů, který připadá na 2. února.

„Nový mokřad, který vytvoří zázemí pro ptáky a obojživelníky, by měl vzniknout v horní části toku potoka Mešnice. Jedná se o místo po bývalém vodním díle, malém rybníčku. Cílem je vodní plochu zvětšit, vystavět zadržovací nádrž a celé místo nově osázet stromy. Součástí projektu na nový mokřad je i vybudování naučné učebny pod širým nebem,” uvedla náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová.

V budoucnu by zde měla vzniknout také soustava tůněk, které by zmírnily erozi břehů potoka. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

Mokřad v malebném údolí

Pozemek pro stavbu vodní nádrže a soustavy tůní se nachází v údolí potoka Mešnice v Krásném Poli, zasahuje také do katastru obcí Dolní Lhota a Velká Polom. Cílem plánované stavby je zpomalit povrchový odtok vody a posílit retenční schopnosti krajiny. Na nádrž bude navazovat sedm tůní. Přívod vody do nádrže a pravděpodobně i do tůní bude zajištěn jejich napojením na upravenou dešťovou kanalizaci.

„Mokřad v Krásném Poli by měl nejen plnit funkci zadržování vody v krajině, ale také zdůraznit postavení obvodu v rámci Ostravy jako místa s relativně zachovalou přírodou a kvalitním životním prostředím. Dříve se v dané lokalitě nacházel malý rybníček, takže navazujeme zároveň na dílo našich předků,” uvedl starosta obvodu Tomáš Výtisk.

Před zahájením stavby se musí v údolní nivě určené pro umístění nádrže provést podrobnější hydrogeologický průzkum. Lokalita se nachází v blízkosti cyklostezky W, která je hojně využívaná nejen obyvateli Ostravy, ale i návštěvníky. S realizací projektu se počítá na přelomu let 2022 a 2023.

Světový den mokřadů připadá na 2. února. Tento den se v roce 1971 podepsala Úmluva o mokřadech, známá také jako Ramsarská. Připojilo se k ní 171 států, které se zavázaly zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na Seznam mokřadů mezinárodního významu a zajistit jejich adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém území. Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Fungují mimo jiné jako přírodní houba proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k regulaci změny klimatu. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od roku 1990 a na seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů. V seznamu ramsarských mokřadů je i Poodří, které zasahuje i do území města Ostravy.

Přečtěte si  Na jedné z nejvytíženějších moravských tratí mezi Přerovem a Brnem začne 14 denní výluka

Zdroj a foto: město Ostrava

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*