Ostrava na příští rok plánuje největší investice v historii. Výdaje budou o 1,6 miliardy vyšší než příjmy

I přes snížené výnosy z daní způsobené oslabenou ekonomikou vlivem koronaviru, schválili zastupitelé Ostravy na svém pátečním zasedání rozpočet na rok 2021 ve výši 9,9 miliardy korun, tedy zhruba o půl miliardy vyšší než vloni. Plných 25 procent z této částky je určeno na investice. Kapitálový rozpočet města bude se zapojením úvěrových prostředků nejvyšší v historii města v hodnotě 3,5 miliardy korun.

Nastartovat rozvoj Ostravy

Přestože v důsledku oslabení ekonomiky kvůli koronakrizi klesnou příjmy města ze sdílených daní a budeme proto muset šetřit, zvolili jsme strategii snížení běžných výdajů a zachování maximálního objemu investic. Ty pomohou opět nastartovat ekonomický rozvoj Ostravy. Můžeme si to dovolit, protože jsme v době konjunktury v předchozích letech i přes významné investice hospodařili velmi uvážlivě a cíleně jsme snižovali zadlužení města. Díky tomu jsme si letos mohli vzít úvěr za opravdu neopakovatelných podmínek,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura. 

Rozpočet na rok 2021 je vyrovnaný, jak městu ukládá zákon. V důsledku oslabení ekonomiky kvůli koronakrizi jsou předpokládané celkové příjmy ve výši 8,3 miliardy korun o 1,1 miliardy nižší než vloni, výpadek sdílených daní se očekává ve výši 1 miliardy. Do zdrojů pro příští rok je proto započten také převod prostředků z roku 2020 ve výši 1,9 miliardy korun a 134 milionů korun z nově přijatého úvěru od České spořitelny, což jsou finanční prostředky určené výhradně na investice.

Šetření na platech i dotacích obvodům

S ohledem na snížení příjmů ze sdílených daní bude Ostrava šetřit především na běžných výdajích. Pro rok 2021 jsou navrženy ve výši 7,4 miliardy a oproti rozpočtu na rok 2020 se snížily o 43 milionů korun. Faktická úspora je však vyšší, protože je v běžných výdajích je zahrnuta nově schválená rezerva ke krytí výpadku sdílených daní ve výši 352 milionů korun, která reaguje na projednávaný daňový balíček. Sníží se také výdaje příspěvkových organizací o 86 milionů korun, dotace a granty o 96 milionů, sníží se neinvestiční dotace městským obvodům o 162 milionů korun, výdaje na platy úředníků a zaměstnanců městských organizací o 32 milionů, ostatní výdaje o 69 milionů.

Přečtěte si  Nová strategie ve Frýdku-Místku: Radnice odmění zubaře za pohotovostní služby dvěma miliony korun

Pro městské obvody se ve schváleném rozpočtu počítá včetně rezerv a převodů nevyčerpaných dotací z roku 2020 s částkou téměř 1,7 miliardy korun, což je o 205 milionů korun méně než letos, přičemž stejně jako letos bude i v příštím roce větší část propadu město pokrývat svými zdroji.

Na investice je vyčleněno 2,5 miliardy korun. Po zapojení úvěru bude v kapitálovém rozpočtu pro příští rok 3,5 miliardy korun.  

Investice především do kanalizace

„Letos jsme měli na investice připraveny téměř tři miliardy korun. V příštím roce to bude ještě o zhruba půl miliardy více. Bude to historicky nejvyšší v rozpočtu schválená částka. Nejvíce peněz vynaložíme na vodohospodářské stavby, do zdravotnictví a sociální oblasti, na kulturu a parkování. Do obnovy a rozvoje vodohospodářské a kanalizační sítě půjde téměř 777 milionů korun, což je zhruba dvojnásobek oproti předchozím letům,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Autor: red Zdroj: Město Ostrava

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*