Ostravská zoo chrání kriticky ohrožené jeřáby. Sleduje je pomocí GPS

Jeřáb popelavý ve střední Evropě historicky vyhynul. V poslední době se postupně vrací.

Díky systému GPS-GSM vysílačů sleduje tým ornitologů podrobně pohyb kriticky ohrožených jeřábů popelavých ve volné přírodě. Hlavním partnerem nového projektu s názvem Jeřábí život stala Zoo Ostrava. Letošní hnízdní sezóna přináší celou řadu novinek a také jednu velkou ztrátu.

Odborníci sledují změny chování

Jeřáb popelavý byl historicky ve střední Evropě vyhuben a v České republice začal hnízdit až na konci 80. let minulého století. Od té doby je jeho populace na vzestupu a přibývá nových hnízdišť, přesto stále patří mezi kriticky ohrožené druhy. Podle ornitologů je proto důležité podrobně sledovat vývoj této populace.

Cílem výzkumně-záchranného projektu Jeřábí život je ochrana a monitoring jeřábů s pomocí barevných kroužků a GPS-GSM vysílačů. V roce 2020 bylo v rámci projektu označeno celkem šest mladých jeřábů barevnými kroužky a polovina z nich navíc dostala také GPS-GSM vysílač financovaný Zoo Ostrava. Díky spolupráci se zoology z CHKO Poodří se podařilo vysledovat nový pár jeřábů, který odchoval dvě mláďata, z nichž bylo jedno označeno vysílačem. Jedná se o prvního jeřába z této oblasti, kde tito ptáci začali hnízdit teprve nedávno a pro ornitology bude zajímavé sledovat jejich migraci i pohyb v okolí hnízdiště.

Ztráty přináší příroda i člověk

Právě změny v migračním chování, a dokonce zimování jeřábů v České republice se podařilo doložit díky jeřábovi vylíhlému v roce 2017 s úplně prvním GPS-GSM vysílačem od Zoo Ostrava. Tento jeřáb byl ale na začátku letošního léta zabit liškou.

“Nacházel se zrovna v nejkritičtější fázi svého života, a to v době prvního pelichání, kdy ptáci na nějaký čas ztratí schopnost létat a stávají se velmi zranitelnými. To se mu stalo osudným, když procházel okolo liščí nory s liščaty. Jelikož se jednalo o tříletého ptáka, který by mohl v příštím roce začít hnízdit, je to velká ztráta,” uvedli spolupracovníci projektu v tiskové zprávě.

Ornitologové zdůraznili, že šlo alespoň o přirozenou příčinu úhynu, nikoliv vinou člověka. Velká část jeřábů v Evropě totiž uhyne v důsledku lidské činnosti. “Například jeřáb s barevnými kroužky vylíhnutý v témže roce zahynul hned následující rok v Německu po nárazu do elektrického vedení a jedno z loňských mláďat ještě před opuštěním hnízdní lokality srazilo auto,” uvedli ornitologové.

Přečtěte si  Dlouholetá práce ochranářů a dobrovolníků se vyplácí: po letech pálavského borytobraní už není skoro co vytrhávat

Jak odborníci zjistili, hnízdní úspěšnost je rovněž negativně ovlivněna klimatickými změnami, včetně dlouhotrvajícího sucha, při kterém mizí mokřady vhodné pro hnízdění jeřábů. Ostravská zoologická zahrada informovala, že výzkum jeřábů pomocí sledování GPS-GSM vysílači podporuje od roku 2017. Tento záměr se postupně rozrostl v samostatný projekt Jeřábí život.

Zdroj: Zoo Ostrava, Jeřábí život, foto: Zoo Ostrava

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*