Ostravský mrakodrap je zase o krok blíže realizaci. Město dále jedná s investorem

Upravená podoba plánovaného mrakodrapu v Ostravě

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání ve středu 13. října rozhodlo o uzavření Dohody o řešení negativních zjištění a dodatku ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené investorem společností RT TORAX, s. r. o. V tomto týdnu také Odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný orgán státní památkové péče vydal souhlasné stanovisko se záměrem stavby této výškové budovy, čímž odpadla další z překážek.

Je na místě připomenout skutečnost, že město na svém minulém jednání zastupitelstva schválilo záměr změny kupní smlouvy spočívající v úpravě urbanisticko-architektonického návrhu zástavby dotčených pozemků a města. Tento krok byl nezbytnou podmínkou pro uzavření dodatku ke smlouvě.

Po mnoha intenzivních jednáních za účelem dosažení řešení jednotlivých skutečností byla aktuálně projednána a schválena dohoda s investorem plánovaného mrakodrapu. Jedná se o především o součinnost při realizaci projektu (např. nakládání se zeminou, řešení pažících konstrukcí, specifikovány byly události způsobené vyšší mocí i povinnost investora uvést pozemek do původního stavu při odstoupení od smlouvy aj.).

V jednání jsou termíny realizací i smluvní pokuty

Dohoda zároveň obsahuje možnost dalšího jednání s investory o otázkách, na kterých prozatím shoda nalezena nebyla. Je zapotřebí nalézt řešení i v dalších záležitostech projektu, v řešení jsou termíny realizací jednotlivých fází díla, milníků výstavby, stejně jako otázky smluvních pokut či záruk, které má investor městu nabídnout.  

Projekt mrakodrapu Ostrava TOWER je jedinečný svým charakterem, nesrovnatelný s jinými projekty v regionu a pro město může být velmi přínosný. Nejedná se přitom pouze o samotný objekt mrakodrapu, ale také o řešení širšího okolí. Chceme proto soukromému investorovi k jeho realizaci vytvořit vstřícné podmínky. Přesto však v této chvíli ještě existují otázky, na které je potřeba teprve najít shodu reflektující specifičnost projektu, zároveň je však z hlediska města nezbytné udržet odpovědnou a stabilní pozici a jištění i pro extrémní variantu, kdy se projekt nepovede zrealizovat. Další prostor k řešení podmínek je tak v tom případě zcela na místě,“ konstatoval Tomáš Macura, primátor města. Jednání mezi městem a investorem tak budou pokračovat. Prodloužena byla lhůta k řešení okolností, na kterých se město s investorem prozatím nedohodlo, a to do prosince roku 2021.

Přečtěte si  Požár urychlil změny: Vyškovský aquapark bude mít moderní wellness

Autor: red Zdroj a foto: Statutární město Ostrava

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*