Plotní hlásí otevřeno, po brněnském Dornychu už se jezdí

Zrekonstruovaná tramvajová trať v oblasti Plotní

Po brněnské ulici Plotní od čtvrtka 1. července pojedou první tramvaje. Celý projekt přestavby bude zcela dokončen v první půli srpna, už nyní ale oblast přešla do předčasného užívání. Na přesunu tramvajové dopravy do ulice Plotní a zkapacitnění Dornychu i Zvonařky se pracovalo tři roky.

Na stavbě za více než miliardu korun už zbývá dokončit pouze značení, nezbytný mobiliář a některé chodníky. Cílem projektu byla lepší průjezdnost v jižní části města jak pro městskou hromadnou dopravu, tak pro auta.

Během více než tří let přesunuli pracovníci tramvajové koleje z Dornychu na Plotní. Ta je nyní nově vyhrazena pouze městské hromadné dopravě, chodcům a cyklistům. Naopak rozšíření Dornychu přineslo více prostoru pro auta. Právě souběh tramvajové a automobilové dopravy zde byl důležitým faktorem, který omezoval prostupnost oblasti. Nyní řidičům slouží na Dornychu dva pruhy v každém směru.

“Lokalita je bezpečnější i pro pěší a cyklisty. Přesunutím městské hromadné dopravy na Plotní bude dobře dostupné jak autobusové nádraží na Zvonařce, tak obchodní Galerie Vaňkovka a nové nádraží. Navíc to umožní budoucí rozvoj chystané čtvrti Trnitá,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Na stavbě se jako investor podílely vedle města také Dopravní podnik města Brna, Ředitelství silnic a dálnic a Teplárny Brno. Práce začaly v březnu 2018, poslední mobiliář a dopravní značení mají být hotové do 12. srpna letošního roku. „Na Dornychu vznikl po přeložení tramvaje kapacitní čtyřpruh. Tato část komunikace I/41 tak bude mnohem lépe plnit funkci silnice první třídy, umožní lepší fungování automobilové a autobusové dopravy, v místě se také zlepší pohyb chodců,“ řekl ředitel závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Na Zvonařce vznikly zálivy pro autobusové zastávky tak, aby autobusy nebrzdily další dopravu.

Na Plotní položili dělníci nové koleje, na základě legislativních norem odděluje trať od obytných domů protihluková stěna, která odhluční bytovou zástavbu a zároveň neomezí proslunění domů. “Navíc byla v celé délce jízdní dráhy v jejích jednotlivých konstrukčních vrstvách použita nejnovější technologie zabraňující šíření vibrací a hluku projíždějících tramvají. Na dvou místech plní protihlukové stěny zároveň funkci zastřešení tramvajových zastávek. Jedná se o nově vzniklé zastávky Zvonařka a Železniční,“ popsal ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Na přibližně 1,4 kilometru dlouhé trati jsou čtyři nové zastávky s moderními informačními panely. Vznikl zde také prostor pro cyklisty. Modernizovány byly také veškeré inženýrské sítě v oblasti, včetně kanalizace
a vodovodu. Kabelové sítě nově vedou kabelovodem, který umožní jejich opravu v případě havárie bez nutnosti omezit dopravu. Tam, kde to bylo možné, je vysázena nová zeleň včetně trávníků v kolejovém pásu a obnovou prošlo také veřejné osvětlení a dopravní značení.

Stavba vyšla celkem na 1,2 miliardy korun. Na projekt je čerpána dotace z evropských zdrojů v maximální výši 269,3 miliony korun. “Díky stavbě se vytvořila kapacitní pozemní komunikace na Dornychu, bezbariérové zastávky MHD i bezbariérové a snadnější propojení Zvonařky s tramvajovou sítí MHD. Sníží se také hluk, vibrace a znečištění ovzduší v lokalitě,” doplnil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Přečtěte si  České dráhy připravují zásadní obnovu vlaků v Moravskoslezském kraji. Zařadí nové přímé linky
Slavnostní otevření Plotní (zdroj: Piráti Brno)

Tramvajová smyčka prošla rekonstrukcí

Dopravní podnik města Brna využil výluky městské hromadné dopravy při projektu Tramvaj Plotní a provedl kompletní rekonstrukci místní tramvajové smyčky. První tramvaje na lince 12 se zde otočí 1. července 2021.

„Technický stav tramvajové smyčky už nebyl zcela vyhovující a logicky bylo na místě rekonstrukci provést v rámci výluky při stavbě trati v Plotní ulici. Během tří měsíců jsme provedli kompletní opravu tramvajového svršku, trolejového vedení a napájecích kabelů. Nová trať je opatřena kolejovými mazníky. Díky nim se sníží hlučnost tramvajových souprav, které do smyčky přijíždí nebo z ní odjíždí,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

V rámci rekonstrukce tramvajové smyčky došlo k prodloužení její užitné délky, díky čemuž se do jejího prostoru vejde větší počet vozů. Výstupní i nástupní zastávky ve smyčce jsou pro větší pohodlí cestujících nově bezbariérové. Konečná zastávka je vybavena elektronickými informačními panely.

Náklady na rekonstrukci dosáhly necelých 32 milionů korun. Celková délka opravené trati je 300 metrů. Spolu s rekonstrukcí tramvajové smyčky v Komárově jsou dokončeny také opravy komunikací na zastávce MHD Komárov.

Nové parkoviště a zrekonstruovaný park

K projektu Tramvaj Plotní se přidala také městská část Brno-jih, která v dotčené oblasti zrealizovala několik projektů. Vzniklo tak například parkoviště Spěšná, park Plotní i veřejný prostor se sochou motocyklisty.

„Na Spěšné jsme vybudovali nové parkoviště za více než 4 miliony korun. Vzniklo tu 32 parkovacích stání a dvě místa pro zdravotně postižené. Bytový odbor naší městské části vynaložil 1,7 milionu korun na opravu domovních dvorů u budov Dornych 126 a 128,“ řekl starosta městské části Brno-jih Josef Haluza.

Projekt Tramvaj Plotní si vyžádal i demolici budovy Dornych 55. Při úpravách, které zorganizovala městská část, vznikl nový veřejný prostor. Byla sem umístěna replika futuristické sochy jezdce na motocyklu z roku 1924, jejímž autorem je sochař Otakar Švec. Do veřejného prostoru byly zakomponovány také tři původní sloupy, které podepíraly pavlač zbouraného domu.

Lidé si mohou užívat také zrekonstruovaného parku Plotní. Práce vyšly na 2,3 milionu korun a zahrnovaly například zrestaurování sochy svatého Jana Nepomuckého z roku 1716 nebo opravu trafostanice s karikaturami koupacího biotopu, Jižanského dvorku se zvířaty a parníku Kometa.

Zdroj: město Brno, DPMB, MČ Brno-jih, foto: One Man Brno Blog

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*