Po rekonstrukci vodní nádrže Skalice u Boskovic vznikne nový ostrov pro hnízdění ptactva

Povodí Moravy se zavázalo k obnově vodní nádrže Skalice, aby zajistilo bezpečnost provozu, obnovilo její kapacitu a zlepšilo její biologické a ekologické funkce. Kromě opravy stávajících zařízení se provede také čištění přítoků do nádrže a odstranění sedimentů. Jako bonus vytvoří v nádrži nový ostrov, který zpestří její vzhled a poslouží jako útočiště pro místní faunu.

Na jaře Povodí Moravy zahájilo celkovou obnovu vodní nádrže Skalice nedaleko Boskovic. Těžbě sedimentů, rekonstrukci hráze, požeráku a bezpečnostního přelivu předcházelo vypuštění nádrže. Ze dna nádrže vodohospodáři odstraní téměř 20 000 kubíků sedimentů. „Našim cílem je vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ popisuje význam prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

V rámci prací dojde k rekonstrukci hráze a funkčních objektů. Nádrž získá zcela nový bezpečnostní přeliv, skluz i vývar. Výpustný objekt bude tvořen požerákem a spodní výpustí. Odstranění sedimentů o tloušťce přibližně 40 cm ze dna nádrže povede k podstatnému zvýšení retenční schopnosti nádrže. V zátopě vodohospodáři rozšíří stávající ostrov a navíc vybudují zcela nový ostrov.

Těžba sedimentů bude probíhat ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže. Nový ostrov bude určený zejména pro hnízdění ptactva. Na přítocích do nádrže odstraníme dnový sediment a náletové křoviny a vytvoříme malé tůně, které zvýší biodiverzitu prostředí,“ popisuje průběh prací Gargulák. 

Náklady na obnovu přesahují 22 milionů korun

Stávající litorální pásmo bude zachováno. Do severozápadní části litorálního pásma bude umístěno mrtvé dřevo. V blízkosti nádrže vysadí Povodí Moravy nové stromy. U vývaru nově poroste olše lepkavá a jeřáb ptačí, v místě nového ostrova budou vysazeny vrby bílé.

Práce odstartovaly letos v březnu a potrvají do listopadu 2023. Obnova nádrže si vyžádá náklady v celkové hodnotě téměř 22,4 mil. Kč, část těchto nákladů poskytlo Ministerstvo zemědělství v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“, další náklady uhradí z vlastních zdrojů Povodí Moravy.

Přečtěte si  Prezident Pavel navštívil Punkevní jeskyně. 102 let po Masarykovi

Obnova malých vodních nádrží je pro vodohospodáře mimořádně důležitá. Nádrže hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokáží krátkodobě vylepšovat vodní bilanci v menších tocích a zabraňují jejich vysychání. Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vytvoří vhodné podmínky pro hnízdění ptactva. Během posledních dvou let obnovilo Povodí Moravy např. vodní nádrže Santon na Brněnsku, Ordějov na Uherskohradišťsku, Přední rybníku u Hustopečí či Třebařov na Šumpersku.

Vodní nádrž Skalice se nachází západně od obce Skalice nad Svitavou. Jedná se o průtočnou nádrž, do které vtékají dva potoky – Výpustek a Chlumský potok. Vodní nádrž slouží k zachytávání povodňových průtoků, chovu ryb a jako přirozený vodní biotop. Vodní plocha o rozloze 4 ha tvoří v území významný krajinný prvek, umožňuje život vodním a s vodou spjatým živočichům a esteticky dotváří okolní krajinu.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*