Pokračují opravy Baťova kanálu: Plavební komora ve Spytihněvi dostane nová vrata

Oprava plavební komory ve Spytihněvi, která je téměř 90 let stará, postupuje podle plánu. Povodí Moravy s ní začalo v říjnu minulého roku, přičemž mělo k dispozici sedm měsíců na dokončení všech prací. Aktuálně se pracuje na přípravě pro instalaci nových vrat. Očekává se, že všechny práce budou hotovy do konce dubna, kdy bude komora připravena a schopná projít provozními testy. Práce, které zahrnují výměnu vrat, elektroinstalace, ovládacích a stavebních prvků, probíhají hladce. V dubnu se uskuteční montáž nových vrat. Součástí opravy je také instalace nových úvazních bodů a aktualizace signalizačního a navigačního vybavení, což umožní zahájení plavební sezóny na Baťově kanálu bez jakýchkoli omezení od 1. května.

Plavební komora prošla nejdříve důkladným očištěním od nánosů a naplavenin. Proběhla demontáž vrat, dosedacích prahů, oděrných trámců a všech úvazných prvků. Po odbourání poškozených konstrukcí začala betonáž nových v původních parametrech. „Aktuálně připravujeme osazení novými nerezovými vraty. Ty dodává specializovaná firma v Kotvrdovicích. Instalace vrat proběhne na začátku dubna. Následovat budou rozvody elektroinstalací, abychom mohli napojit pohybovací mechanismy a ovládací prvky,“ popisuje stavební práce generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Oprava plavební komory ve Spytihněvi je součástí komplexních oprav všech plavebních komor, které Povodí Moravy na Baťově kanálu plánuje. S ohledem na technickou náročnost oprav a zachování plného provozu hlavní plavební sezóny budou práce probíhat postupně. Jako první se „nového kabátu“ dočká plavební komora ve Spytihněvi, následovat bude generální oprava plavební komory ve Veselí nad Moravou. „Do zahájení hlavní sezóny nám zbývají necelé dva měsíce a vše běží podle plánu. Baťův kanál odemykáme 1. května , kdy už bude plavební komora ve Spytihněvi v provozu. Opravy plavební komory ve Veselí nad Moravou zahájíme až v říjnu opět tak, aby nedocházelo k omezení plavby na vodní cestě,“ říká Gargulák.

Opravy plavebních komor ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou si vyžádají finanční náklady ve výši 47 mil. korun. Akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Do oprav Baťova kanálu se v posledních letech výrazně investuje

Povodí Moravy jako správce Baťova kanálu v posledních letech výrazně investuje do bezpečnosti, komfortu a plynulosti plavby na Baťově kanálu. Oprava téměř devadesát let starých plavebních komor patří aktuálně mezi nejvýznamnější projekty, které na vodní cestě v jeho moderní historii proběhnou. V letošním roce Povodí Moravy dokončilo modernizaci rejd jedenácti plavebních komor spojenou s výstavbou nových čekacích stání za 61 mil. korun. Modernizace výrazně přispěla k bezpečnosti provozu na vodní cestě.

Mapy: Baťův kanál

V rámci Baťova kanálu je v provozu celkem 13 plavebních komor, jejichž provoz zajišťuje Povodí Moravy. Povodí Moravy je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona, provádí Povodí Moravy, závod Střední Morava v Uherském Hradišti v rámci svých povinností práce na vodní cestě, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty. Jednou z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Jedná se především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky.

Přečtěte si  Varhany z ostravské katedrály míří do Košic. Utržená částka doplní probíhající sbírku na nové

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy s.p.

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*