Před dvaceti lety zasáhla jižní Moravu povodeň, škody šly do stovek milionů

Povodeň z roku 2002 ve Vranově nad Dyjí

Uplynulo dvacet let od povodně na jihu Moravy. Srpnové záplavy z roku 2002 zasáhly zejména Podyjí, kde způsobily škody ve výši stovek milionů korun. Tragické důsledky měly povodně v sousedních Čechách.

Vydatné srážky tehdy zasáhly území Rakouska v pramenné oblasti Dyje a Českomoravskou vrchovinu. Meteorologická situace na našem a rakouském území způsobila dvě povodňové vlny. První povodňová vlna zasáhla od 7. do 11. srpna zejména vodní toky Dyje, Moravská Dyje a Želetavka, na kterých byl dosažen třetí stupeň povodňové aktivity a průtoky odpovídající přibližně pětileté povodni.

Záhy přišla druhá srážková epizoda, při které došlo k rychlému vzestupu hladin. V porovnání s první vlnou byly kulminační stavy během druhé vlny značně vyšší, na řece Dyji a jejích přítocích v horní části povodí přesahovaly hodnoty stoletých vod, v povodí Jihlavy byly dosaženy průtoky četností odpovídající dvouleté až dvacetileté povodni. Druhá vlna trvala od 12. do 20. srpna.

„Povodeň kulminovala na přítoku do Vranova při průtoku 425 metrů krychlových za sekundu. Pouze dvě povodně z minulého století dosáhly při kulminaci většího průtoku. Byly to povodně v roce 1900 a 1909. Právě tyto povodně se staly důvodem pro výstavbu vodního díla Vranov coby klíčového protipovodňového opatření sídel na Dyji,“ vzpomíná generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Jako by vypustili brněnskou přehradu

Z rozdílu kulminace ve Znojmě a v Hevlíně je zřejmé, že do území podél Dyje natékalo v kritických profilech ve Znojmě, nad Krhovicemi a nad Hevlínem mezi 135 a 155 kubíky za sekundu. Průtok v profilu nad vodního díla Nové Mlýny byl navíc ovlivněn protrženou hrází na pravém břehu u Hrabětic. Celkově se odhaduje, že do záplavového území podél Dyje, mezi znojemskou přehradou a Novými Mlýny, natékalo objem odpovídající nádrži brněnské přehrady.

„Evakuace v srpnu 2002 proběhla ve Znojmě a dále v sedmi obcích u Dyje. Významnou úlohu sehrálo vodní dílo Vranov. Rozlivy byly podél celého toku Dyje. Menší rozlivy bez vážnějších škod pak na Jihlavě, Rokytné, Želetavce, Moravské Dyji a Jevišovce,“ upřesnil Gargulák.

V rámci celého území ČR způsobila povodeň škody přes sedmdesát miliard korun a vyžádala si sedmnáct lidských životů. “Ve srovnání s tímto činily celkové škody v povodí Dyje 423 milionů korun, z toho škody na vodohospodářském majetku Povodí Moravy dosáhly 349 milionů korun,” doplnil šéf moravských vodohospodářů s tím, že ztráty na lidských životech na Moravě povodeň naštěstí nepřinesla.

Přečtěte si  Brněnská přehrada se chystá na zimu. Hladina klesne o pět metrů kvůli bezpečnosti a údržbě

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*