Přehrada v Letovicích prochází rekonstrukcí, vyšší hladina pomůže proti povodním

Vodní nádrž Letovice během rekonstrukce

Vodohospodáři z Povodí Moravy pokračují v rozsáhlé rekonstrukci vodní nádrže Letovice. Úprava zajistí zlepšení protipovodňové funkce a zvýšení bezpečnosti přehrady, ale také odstranění sedimentů ze dna nádrže. Práce jdou podle plánu.

Loni v srpnu zahájilo Povodí Moravy rekonstrukci letovické přehrady. Jejím cílem je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na extrémní desetitisíciletou povodeň. V rámci prací postupně dojde k rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu. Od zahájení rekonstrukce provedli vodohospodáři bourací práce na bezpečnostním přelivu, došlo k odbourání nadzemní části přelivné zdi i dna spadiště.

„V současnosti probíhají stavební práce na rozšíření spadiště a injektáže na bezpečnostním přelivu. Během prosince jsme dokončili sanaci velké části povrchu odběrné věže a rekonstrukci opevnění návodního líce hráze. Právě kvůli těmto pracím byla hladina snížena až na kótu 347,0 m n. m.,“ popsal průběh prací generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Hladinu v nádrži vodohospodáři začali snižovat už na konci léta. Sanace povrchů a práce na opevnění stihli provést s ohledem na příznivé klimatické podmínky v mírném předstihu tak, že nádrž mohli začít napouštět už na konci loňského roku.

Práce probíhaly bez komplikací, proto jsme na konci prosince využili přítoků do nádrže k navýšení hladiny. Pozvolna jsme zvýšili hladinu až na kótu 350,50 m n. m. Dále pak budeme pokračovat v napouštění na konci dubna po dokončení další fáze prací,“ vysvětlil Gargulák.

Od prosince do konce ledna vodohospodáři množství vody v nádrži téměř zdvojnásobili. Před letní sezónou by měla být nádrž v závislosti na hydrologické situaci napuštěna na kótu 355 m n. m.

Harmonogram navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, vodní sloupec co nejvyšší a voda v nádrži co nejméně náchylná na prohřátí a rozvoj sinic,” popsal šéf moravských vodohospodářů.

Ujistil také, že po dobu rozebrání konstrukce byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází. Případné nadlepšování nízkých průtoků ve Svitavě navíc vodohospodáři zajišťují během rekonstrukce VD Letovice z již rekonstruované vodní nádrže Boskovice.

Těžba sedimentů zkvalitní vodu

V rámci prací spojených s odbahněním vodní nádrže Letovice proběhlo zbudování provizorních příjezdových cest, příprava staveniště a místa pro umístění sedimentů. „Sedimenty budeme těžit ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce. V současnosti čekáme na vhodné klimatické podmínky, aby při jejich převozu nedocházelo k nadměrnému znečištění okolních komunikací,“ uvedl Gargulák.

Přečtěte si  Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2023 se účastní rekordní počet firem

Kromě zlepšení kvality vody se podle něj těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letních měsíců. Lepší kvalitu vody ocení návštěvníci přehrady v období rekreace i rybáři.

Rekonstrukce vodní nádrže Letovice potrvá od svého zahájení celkem 32 měsíců a vyžádá si investici ve výši 229 milionů korun. Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla.

Rekonstrukce a modernizace vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti vodních nádrží vodohospodáři postupně provádí i na dalších významných moravských vodních dílech. Například v loňském roce podobným způsobem zmodernizovali Vodní dílo (VD) Boskovice a VD Koryčany. V předchozích letech rekonstrukcí prošly VD Karolinka, VD Bystřička a VD Opatovice.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*