Přehrady se připravují na koupací sezonu. V Brně spustí aerační věže

Koupací sezona se na brněnské či plumlovské přehradě prodloužila díky opatřením moravských vodohospodářů.

Krásné jarní počasí napovídá, že za nedlouho začne koupací sezona na vodních nádržích. Vodohospodáři z Povodí Moravy sice opatření na podporu rovnovážného stavu vody připravili ke spuštění, rozhodující vliv na její kvalitu však bude mít její množství, teplota a míra znečištění.

Koupání omezují sinice

Konec jara a následující letní období doprovází nejen rostoucí teploty ale často také nižší průtoky ve vodních tocích. S poklesem průtoků v řekách dochází také k nárůstu koncentrací znečišťujících látek například z nedokonale čištěných odpadních vod, které jsou do vodních toků vypouštěny. Tyto látky pak končí ve vodních nádržích, kde společně s růstem teplot a zpomalením obměny vody v nádrži v letních měsících vytvářejí ideální podmínky pro rozvoj sinic.

Vodní nádrž je živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. V případě, že do nádrže přitéká znečištěná voda, obzvlášť v období sucha a vysokých teplot, nejde rozvoji sinic zabránit, ale pouze jej omezit,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Moravští vodohospodáři jsou proto i v letošním roce připraveni činit kroky k omezení rozvoje sinic, pro jejichž život vytvářejí ideální podmínky zejména nedostatečně čištěné odpadní vody a splachy hnojiv ze zemědělské půdy. Opatření na vodních nádržích Brno a Plumlov jsou připravená ke spuštění.

Na přítocích do nádrží budeme i v letošním roce provozovat srážedla fosforu, který tvoří hlavní živinu pro sinice. Opatření máme připravená a spouštět je budeme na základě vývoje teplot vzduchu a hydrologické situace ještě v průběhu dubna, nejpozději na začátku května,“ popisuje Gargulák.

V Brně a Plumlově došlo k výraznému zlepšení

Na brněnské přehradě navíc vodohospodáři zahájí provoz aeračních věží. Ty byly od podzimu sklopené pod hladinou. Od druhé poloviny března potápěči dvacet věží na Brněnské přehradě postupně vztyčili a připravili na nepřetržitý letní provoz. „Aerační systém vodu promíchá a dostane ke dnu více kyslíku a tím sinicím zhoršuje podmínky pro přežití v sedimentech. Navíc okysličí i sedimenty, ze kterých se pak nemůže vysrážený fosfor spolu s dalšími závadnými látkami uvolnit zpět do vody,“ vysvětluje Gargulák.

Opatření na Vodní nádrži Brno v loňské sezóně prokázala svoji účinnost a zabezpečila požadovanou kvalitu vody pro rekreaci po celou sezónu. Kvalita vody ve všech koupacích lokalitách byla v průběhu celé sezóny hygieniky hodnocena jedničkou, tedy nejlepším stupněm. Před rokem 2009, než se začala realizovat opatření, bylo koupání v nádrži možné většinou jen do začátku měsíce července. V případě Vodní nádrže Plumlov došlo k významnějšímu zhoršení až v září, přičemž například v roce 2009 byl zákaz koupání vyhlášen už na konci června.

Přečtěte si  Úhyn ryb na Dyji u Bulhar nezpůsobila malá vodní elektrárna, ale znečištění povrchových vod

I když úspěšnost realizovaných opatření je závislá na klimatických a hydrologických podmínkách, které nedokážeme ovlivnit, přesto se nám dařilo kvalitu povrchových vod v nádržích zásadně pozitivně ovlivnit a bylo možné využívat obě nádrže ke koupání prakticky celé léto,” informoval Gargulák.

Podle něj však provoz opatření není trvalým řešením. “Základem pro dobrou kvalitu vody v nádržích je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodích nad vodními nádržemi, a to zejména fosforu,“ dodává Gargulák.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*