Překvapení v Bílých Karpatech: Na chráněné louce náhodně objevili vzácnou vážku

Páskovec dvojzubý patří mezi řadu vzácných druhů žijících v moravské části Karpat.

Na území chráněné lokality Dobšena v Bílých Karpatech byl doložen výskyt ohrožené vážky páskovce dvojzubého. Stalo se tak shodou okolností na setkání dárců kampaně Místo pro přírodu, díky nimž byla tato cenná pastvina v roce 2013 vykoupena zdejšími ochránci přírody.

Dobšena je horská louka na jižních svazích vrchu Královec nad Valašskými Klobouky. Počátkem 80. let ji od zničení zachránila a od té doby o ní pečuje místní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka. Každoročně zde začátkem léta pořádá tradiční kosení. I díky tomu dnes patří k druhově nejbohatším loukám severní části Bílých Karpat. Proslulá je především mezi botaniky – je odtud známo na 360 druhů rostlin, mimo jiné 8 druhů orchidejí. Jak vidno, na své si zde přijdou i zoologové.

Páskovec dvojzubý je nápadný svým černožlutým zbarvením i velikostí. Patří mezi naše největší vážky, dorůstá délky až 8,5 cm, rozpětí křídel může mít až 10 cm. Potkat ho lze především v Karpatech, ojediněle na severu Čech, na většině území republiky se nevyskytuje. Svým životem je vázán především na lesní prameniště. Samice kladou vajíčka do drobných vodotečí, larvy žijí zahrabané v substrátu na jejich dně, kde loví kořist.

Ochránci dostali nečekaný dárek od přírody

Před vylíhnutím dospělé vážky vylezou larvy z vody na rostliny na břehu. Dospělec vylétne a na rostlině zůstane přichycená prázdná chitinová „schránka“ larvy, takzvaná svlečka. Takovouto svlečku našla jedna z dárkyní kampaně Místo pro přírodu během pravidelného setkání dárců, které se konalo tuto sobotu tentokrát na Dobšeně v nejsevernější části Bílých Karpat.

Odborníky byla určena jako svlečka právě páskovce dvojzubého, druhu zařazeného do takzvaného červeného seznamu ohrožených živočichů. Ohrožení představují nevhodné zásahy do vodního režimu jako je odvodňování pramenišť a regulace drobných vodních toků.

Přírodní památka Dobšena patří mezi chráněné pastviny, které jezdívají dobrovolníci kosit tradičním způsobem.

V roce 2013 ČSOP vykoupil lokalitu Dobšena, stará se o ni místní sdružení Kosenka sídlící v nedalekých Valašských Kloboukách. Tradiční kosení bělokapatských luk probíhá ve dvou týdenních turnusech od 3. do 17. července. Organizátoři srdečně zvou všechny dobrovolníky. Není nutné přijet na celý týden, lze se stavit i jen na pár dní. Bližší info na www.vikendproprirodu.cz.

Přečtěte si  Revitalizace vodohospodářského uzlu v Nedakonicích zvýší ochranu před povodněmi a umožní migraci ryb

Zdroj a foto: ČSOP

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*