Přerov získává ochranu proti povodním, vodohospodáři spustí další etapu

povodeň v Přerově v roce 1997

Vodohospodáři z Povodí Moravy zahájí další etapu budování protipovodňové ochrany Přerova. V minulosti jej několikrát poškodily povodně. Nové zdi vyrostou nad železničním mostem a v lokalitě u tenisových kurtů. Práce potrvají přibližně rok.

Moravští vodohospodáři začnou během března provádět stavební práce na zabezpečení města Přerova před povodněmi, a to v místech mezi mosty (železniční most – most Legií) až k lokalitě u tenisu, tedy v místech, kde se voda vylévá ze břehů jako první. Výstavba navazuje na protipovodňovou ochranu v lokalitě U Kazeta a na nábřeží Dr. E. Beneše. Celkově se jedná o třetí dílčí opatření.

Ochrana spočívá ve vybudování dvou protipovodňových betonových nábřežních zídek včetně mobilního hrazení a opatření na stokové síti, která mají při povodních zabránit zpětnému zaplavení přes kanalizační síť. Zídky v celkové délce 750 metrů zamezí zaplavení území z řeky a také průsakům podzemní vody v době povodně,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Součástí prací bude kácení i dopravní omezení

Harmonogram prací počítá se čtrnácti měsíci. V březnu 2022 budou zahájeny výkopové práce v ulici U Bečvy (od lávky proti proudu), přeložky inženýrských sítí na nábřeží Dr. E. Beneše a dojde také na kácení dřevin. Vodohospodáři vybrali celkově 142 kusů dřevin, na což získali povolení od městského odboru životního prostředí. „Součástí povolení je nařízená náhradní výsadba. Ta počítá s výsadbou 115 kusů platanu javorolistého a 260 kusů keřů jako střemcha, kalina, svída či hloh,“ upřesnil investiční ředitel státního podniku Tomáš Bělaška.

Obyvatel města Přerova se také postupně dotknou tři dopravní omezení. „Po celou dobu výstavby nebude průjezdná komunikace pro cyklisty a pěší podél řeky Bečvy v části u tenisových kurtů. Pro automobilovou dopravu bude od března až do konce tohoto roku zúžená ulice nábřeží Dr. E. Beneše v části mezi železničním mostem a mostem Legií a v druhé polovině roku budou nutná také částečná dopravní omezení v ulici Kosmákova,“ popsal Bělaška.

Celkové náklady dosahují sedmdesáti milionů korun. Většinu pokryje dotace Ministerstva zemědělství. Menší podíl zaplatí Povodí Moravy a město Přerov.

Vodohospodáři budují ochranu v celém Pobečví

Protipovodňová ochrana Přerova je součástí celkové ochrany Pobečví před velkou vodou. Její koncepce sestává ze dvou etap. Nejprve dojde k výstavbě liniových opatření, která ochrání obce a města podél vodního toku. Hlavní opatření druhé etapy bude představovat výstavba vodního díla Skalička.

Přečtěte si  Stavba Horácké arény v Jihlavě nabírá obrátky: Pět jeřábů a desítky pracovníků zajistí, aby byla ještě letos pod střechou

Právě toto vodní dílo je podle moravských vodohospodářů nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na řece Bečvě. “Obě etapy ochrání 110 tisíc obyvatel Pobečví. Protipovodňová opatření v první etapě zajistí ochranu přibližně na padesátiletou vodu. Po realizaci VD Skalička bude ochrana navýšena až na průchod povodně z roku 1997,” doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*