Příprava rychlotratě Přerov–Ostrava pokračuje. Druhý úsek získá dokumentaci

Vysokorychlostní trať Moravská brána propojí Přerov s Ostravou.

Správa železnic zahájila řízení na zpracování dokumentace pro druhou část vysokorychlostní trati z Přerova do Ostravy, u prvního úseku už příprava probíhá. Rychlotrať povede přes Moravskou bránu. Informaci uvedla Správa železnic.

Z Přerova do Ostravy rychlotratí

Druhou část vysokorychlostní tratě s názvem Moravská brána tvoří úsek z Hranic na Moravě do Ostravy-Svinova. Navazuje na úsek z Přerova, respektive Prosenic k Hranicím. Cílem veřejné zakázky je poskytnout dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentaci EIA řešící vlivy záměru na životní prostředí, stejně jako zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti.

Podle železničářů stavba zahrnuje mimo jiné propojení rychlotratě do Hranic na Moravě od severu, napojení do stanic Polanka nad Odrou a Ostrava-Svinov nebo do trati Ostrava-Svinov – Ostrava-Vítkovice, a to včetně nezbytných souvisejících úprav stávající infrastruktury. Pro zajištění bezproblémového provozu na nové rychlotratě se počítá s návrhem speciálního střediska údržby v areálu stanice Ostrava-Vítkovice.

Celkový plán VRT Moravská brána

Rozhodující nebude pouze nejnižší cena

Správa železnic upozornila, že výběr zpracovatele dokumentace je stejně jako u dalších úseků VRT Moravská brána založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která staví do popředí zejména kvalitu plnění, a ne pouze nejnižší nabízenou cenu.

Předpokládaný termín splnění hlavní části veřejné zakázky je stanoven na 14 měsíců. Tato doba může být prodloužena v závislosti na případném využití opcí. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí až 320 milionů korun v případě využití veškerého možného opčního plnění. Bez využití opcí se jedná o 224 milionů korun.

Zdroj a foto: Správa železnic, vysokorychlostni-zeleznice.cz

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*