Probíhá sčítání lidu. Zatím nanečisto

Ilustrační obrázek

Samotné sčítání lidu sice proběhne až na jaře příštího roku, už nyní ale probíhá takzvané zkušební sčítání. Statistický úřad oslovil 25 tisíc domácností v typických lokalitách, včetně území Moravy a Slezska.

Sčítání lidu proběhne online

Vyplňování formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 2021 si teď mohou tyto vybrané domácnosti vyzkoušet nanečisto přes formulář umístěný na webu www.scitani.cz. Pro zájemce, kteří dávají přednost tužce a papíru, jsou připraveny listinné formuláře.

„Zkušební sčítání je unikátní možností, jak prověřit funkčnost všech systémů pro online sběr dat i způsob distribuce a sběru listinných formulářů. Stejně jako při ostrém sčítání klademe vysoký důraz na bezpečnost osobních údajů,“ uvedl Robert Šanda, ředitel odboru statistik obyvatelstva ČSÚ a věcný gestor projektu Sčítání 2021.

Pokud některé domácnosti možnost vyzkoušet sčítání online nevyužijí, obrátí se na ně sčítací komisař, což bude s největší pravděpodobností jejich poštovní doručovatel. Donese jim tištěný formulář, poprosí je o jeho vyplnění a případně pomůže s jeho odevzdáním zpět na Českou poštu.

Oslovených 25 tisíc domácností žijících ve více než 12 tisíc budovách v 98 místech napříč celou republikou vybíral statistický úřad tak, aby reprezentovaly typické lokality. Zkušební sčítání tak proběhne v malých obcích i velkých městských aglomeracích. Zahrnuty v něm budou i různé typy bytových domů včetně například hromadných ubytovacích zařízení.

Samotné nadcházející Sčítání lidu, domů a bytů proběhne primárně online. Statistický úřad slibuje dodržení nejpřísnější ochrany osobních údajů. Lidé, kteří nemají přístup k internetu, dostanou možnost vyplnit sčítací formulář fyzicky.

Sčítání lidu, domů a bytů je tradiční a nedílnou součástí systému úředních statistik v každém státě. Podobně jako je tomu na našem území již od roku 1869, i ve většině zemí světa se koná pravidelně každých 10 let.

Zdroj a foto: ČSÚ

Doporučujeme

7 Comments

 1. Morava a Moravané budou muset do jara přesvědčit co nejvíce obyvatel aby se přihlásili k MORAVSKÉ NÁRODNOSTI. Již nyní bych očekával kampaně , které povedou k oslovení obyvatel Moravy. Sice p.s. Moravané to mají na volebním lístku do podzimních voleb , ale pokud chceme uspět musí přijít něco mnohem masivnějšího a fakticky se v propagaci Moravské národnosti sjednotit.

  • Očekávat kampaně můžete. Já jsem zase očekával kampaň proti navážení se středočeského slangu do médií. To jsem se ovšem přepočítal, bohužel…

   • Přesvědčit Pražany a Středočechy vzdát se svého dialektu pokud mají v rukou media je nereálné. Přesvědčit Moravany o Moravské národnosti při sčítání je zcela reálné .

  • Připomínám, že ve sčítacím archu je o každém jednotlivci zjišťováno 10 osobních údajů, z nichž tři jsou naprosto volitelné podle cítění dotazovaného – mateřský jazyk, národnost a náboženská víra. Kolonky pro národnost a víru nemají předepsánu žádnou volbu a nemusejí se vyplňovat. Naproti tomu dotaz na mateřský jazyk se vyplňovat musí a má předepsáno 10 možností – česky, slovensky, romsky, polsky, německy, rusky, ukrajinsky, vietnamsky, znakovou řečí nebo jinak. Zdůrazňuji, že mateřský jazyk je definován osobní vůlí, stejně jako národnost a víra, proto je třeba na Moravě volit ve formuláři možnost jiný a vypsat moravský. Nestačí hlásit se k moravské národnosti a mluvit česky. Současně vůbec nezáleží na tom, jak spisovně nebo nespisovně z hlediska tzv. spisovné češtiny dotyčný mluví a píše, jazyk u nás není určen zákonem a já osobně zde vnímám dva hlavní jazyky – moravštinu a českou moravštinu, po vzoru angličtiny a americké angličtiny. I takoví znalci jazyků, jako J. Jungmann nebo K. Havlíček, uznávali, že čeština se vyvinula z moravštiny. A pokud statistici v zákonem určených rubrikách rozlišují ruštinu a ukrajinštinu, my musíme rozlišovat českou moravštinu a moravštinu, čeština je pouze označení české moravštiny nacionalistickými Čechy.

   • Děkuji skvěle popsáno. Přesně tyto informace je nutné ( pokud chceme uspět ) před jarním sčítáním na Moravě šířit.

    • Ještě jsem si uvědomil, že v mnou naznačené logice i slovenštinu můžeme cítit (vnímat) jako slovenskou moravštinu. Takže pokud jde o mateřský jazyk, je na Moravě jasno – Moravan mluví moravsky, Čech mluví českou moravštinou a Slovák slovenskou moravštinou. Označení “čeština” a “slovanština” jsou označení neobjektivní, ale bohužel lidem natlučená do hlav 150 roky zejména českého a o něco méně roků slovenského nacionalistického školství.

1 Trackback / Pingback

 1. URL

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*