Lesy na jihu Moravy ohrožuje chroust maďalový

Miliony chroustů maďalových se právě rojí v oblasti Moravské Sahary. Kladou do půdy vajíčka, ze kterých se líhnou ponravy. Ty v následujícím období poškodí kořenový systém stromů v lesích v okolí Bzence a Hodonína. Pomohl by chemický letecký postřik. Ten ale není možný kvůli ochraně přírody. Výskyt škůdce zkoumají experti Mendelovy univerzity v Brně.

Naposledy se chroust maďalový v oblasti rojil v roce 2015. Na Moravské Sahaře tehdy podle lesníků ohrožoval 6 500 hektarů lesů. Dnes se vyskytuje i na Hodonínské doubravě, takže se areál zvětšil na osm tisíc hektarů. „Ponravy nejčastěji likvidují mladé porosty do dvaceti let. Vyvíjí se ale i na kořenech starších stromů, které mohou po oslabení suchem také hynout. Populační hustota ponrav v půdě je dlouhodobě mimořádně vysoká,” uvádí Martin Zavrtálek z Odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR. V oblasti rostou mladší porosty asi na 650 hektarech.

Odborníci ztráty v letech 2016-2018 evidují na ploše 8500 hektarů, škodu vyčíslili na 21 milionů korun. Opatřeními na omezení výskytu chrousta se zabývají lesníci Mendelovy univerzity v Brně. „Dělali jsme šetření k možnému využití preventivních opatření souvisejících s obdobím těžby, přípravou půdy pro obnovu lesa v roce před rojením chrousta a pro situace, kdy těžený porost vykazuje vysoké zastoupení ponrav a hrozí po zalesnění zničení výsadby,” uvedl Emanuel Kula z Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF. Podle něj jsou jednotlivé zákroky reálné ve formě klučení pařezů, vyfrézování holiny a mechanickém zničení ponrav. Kromě vyšších nákladů jsou ale tato opatření limitována časově ze strany orgánů ochrany přírody na vegetační období, kdy jsou ponravy při povrchu.

Proti chroustům i letos připravovaly Lesy ČR, tak jako v roce 2015, letecký zásah. „Podle požadavku krajského úřadu jsme zadali zpracování biologického hodnocení záměru. Znalec v něm zásah označil jako rizikový z hlediska zájmů ochrany přírody a možnost získání potřebných zákonných výjimek zhodnotil jako málo reálnou. O provedení zásahu jsme tedy už Jihomoravský kraj nežádali. Ten v minulosti náš záměr kvůli ochraně přírody zamítl a podle letošního posudku bylo vyhovění žádosti vyloučené,” říká Libor Strakoš, krajský ředitel Lesů ČR ve Zlíně.

Přečtěte si  Celostátní festival základních uměleckých škol probíhá od neděle ve Veselí nad Moravou. Účastníky podpoří zakladatelka festivalu Magdalena Kožená

Podle Kuly byly původně používané půdní insekticidy proti ponravám v Evropské unii zakázány bez dostupné alternativy. „Šetření, která jsme uskutečnili formou nádobových pokusů i v poloprovozním testování, přinesla pozitivní výsledek s jedním přípravkem, u nějž je dále testována délka jeho účinnosti,” uvedl Kula, který jako komplikaci vidí nutnost chránit vysazenou sazenici řadu let. Problém komplikuje také fakt, že černá zvěř v tomto území ponravy nevyhledává. Vědci by přivítali změnu dřevinné skladby spočívající ve vyšším zastoupení dubu. Ta ale v dané lokalitě není reálná.

Další hrozbou pro borové porosty v oblasti je aktuální přemnožení můry sosnokaze. V roce 2018 se tento škůdce vyskytoval na 2250 hektarech lesa. Letos se očekává rizikové ohrožení dalšího tisíce hektarů. Naposled se tento škůdce v zemi ve velkém rozšířil ve 30. letech minulého století. „Housenky žijí v korunách a ožírají jehlice. Při opakovaném žíru stromy obtížně regenerují a postupně hynou,” popisuje Martin Zavrtálek s tím, že také můru sosnokaze může zastavit chemický postřik.

Oba škůdce v zasažené oblasti zkoumají studenti Lesnické a dřevařské fakulty. „Příčinou velkých škod způsobených chroustem jsou příhodné stanovištní podmínky pro tohoto škůdce, minimální vliv přirozených nepřátel a omezené možnosti vlastníka lesa k uplatnění obranných opatření. Z kontroly množství vajíček můry sosnokaze vyplývá několikanásobné překročení kritické hranice,” dodal Kula.

Autor: red, Mendelova univerzita

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*