Sad Svobody v centru Zlína se promění. Město vyhlásilo veřejnou soutěž

Zlínští zastupitelé plánují významnou proměnu sadu Svobody v centru města. V pondělí 21. srpna město vyhlásilo otevřenou krajinářsko-architektonickou soutěž na jeho obnovu. Chystaná investice, která má změnit podobu 3,7 hektaru velké plochy okolo zlínského zámku, se odhaduje na 70 milionů korun bez DPH.

Termín pro odevzdání návrhů je středa 15. listopadu. O vítězném návrhu rozhodne ještě do konce roku odborná porota složená z předních českých krajinářů, architektů a zástupců města. Oceněné návrhy budou následně vystaveny na veřejném místě.

Primátor Zlína Jiří Korec uvedl, že revitalizace sadu Svobody má pro vedení města vysokou prioritu. „Právě zahájená veřejná soutěž se dotýká jedné z jeho vůbec nejstarších částí, které vévodí zámek se symbolickým číslem popisným 1. Soutěžící se budou zabývat okolím zámku, ale také dosud neupraveným úsekem ulice Soudní a dvojicí podchodů vedoucích k autobusovému nádraží. Do svých návrhů by měli promítnout i vazby na významné body v nejbližším okolí parku, kterými jsou například autobusové nádraží nebo nedávno revitalizované tržiště,“ přiblížil Jiří Korec.

Náměstek primátora pro oblast zeleně Michal Čížek zdůraznil, že veřejnost vnímá prostředí v okolí podchodů negativně. Poukázal přitom na výsledky nedávného dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 764 respondentů. 

„Také proto jsme do soutěže zařadili návrh jejich úpravy, který by vedl ke zpříjemnění průchodu a zvýšení pocitu bezpečí v okolí podchodů i v parku,“ uvedl náměstek Čížek. Dodal, že samozřejmostí revitalizace sadu Svobody bude úprava všech chodníků i travnatých ploch v parku, řešení nového osvětlení a parkového mobiliáře. Nejbližší okolí zámku by pak mělo být upraveno tak, aby umožňovalo snazší organizaci kulturních akcí.

Návrhy soutěžících musí brát ohled na cenné dřeviny, které jsou součástí sadu

Sad Svobody je spolu se zámkem zapsán na seznam nemovitých kulturních památek. Místní cenné dřeviny s vysokou sadovnickou hodnotou, které dotváří genius loci celého parku, by proto měly být zachovány. „Soutěžící tak nemají zcela volnou ruku a jejich návrhy by proto měly být dostatečně citlivé,“ upozornil primátor Korec.

Historie sadu Svobody je úzce spjata se zámkem, jenž v roce 1804 získal společně s parkem hrabě Klaudius Breton. Cílem zámožného muže byla úprava parku v anglickém stylu. Breton prodal v roce 1860 nemovitosti brněnskému továrníkovi Leopoldu Hauptovi, který zámek začal při významných událostech otevírat pro veřejnost. K zámku tehdy patřil i panský dvůr, dnešní park Komenského. 

Přečtěte si  Otevírá se moderní aquacentrum v Kyjově. Kromě bazénů nabízí také tobogán, saunový svět a relaxační zónu

„K zásadním urbanistickým změnám došlo po roce 1929, kdy zámek i s přilehlými budovami zakoupil Tomáš Baťa. Průmyslník nechal zbourat ohradní zdi a celý park nechal zpřístupnit s tím, aby lidem sloužil k oddechu. V parku, který i dnes patří k vyhledávaným místům pro relaxaci, se dříve nacházela dvě jezírka,“ připomněl architekt Jindřich Nový, ředitel Kanceláře architekta města Zlína.

Autor: red Zdroj a foto: Město Zlín

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*