Silniční průtah Frýdku-Místku se změní na klidnější městskou třídu

Hlavní třída, která je hlavní dopravní tepnou města vedoucí centrem města, dozná po zprovoznění obchvatu výrazných změn. Předpokládá to alespoň zpracovaná koncepce městské třídy vedoucí ulicí Příborská a Janáčkova v Místku až po konec Hlavní třídy ve Frýdku.

Už v roce 2012 nechalo město zpracovat studii úprav na průtahu města po zprovoznění obchvatu. Zahrnuje mimo jiné návrhy na zúžení jízdních pruhů, rozšíření středového pásu a výsadbu stromů na Hlavní třídě od křižovatky „U Vykopnutého“ až po estakádu.

V roce 2018 vznikla Územní studie s prvky regulačního plánu. Jejím hlavním tématem bylo začlenění areálu ředitelství SLEZAN Holding do městské tkáně. V této souvislosti byly navrženy tři varianty možných budoucích úprav Hlavní třídy s jejím navázáním na okolní parky.

„Letos hlavní architekt města ve spolupráci se členem poradního sboru specializujícím se na dopravní oblast zpracovali analýzu i návrh akčních kroků k postupné humanizaci frekventovaného průtahu na klidnější městskou třídu. Město tedy dlouhodobě a postupně podniká kroky ke zpracování koncepce dopravy po zprovoznění obchvatu, která by měla být přívětivější k chodcům i cyklistům,“ řekl primátor Michal Pobucký.  

„Zanalyzovali jsme předešlé návrhy a realizovali několik místních šetření s cílem vytvořit celkovou koncepci takzvané městské třídy, zahrnující ulici Příborskou a Janáčkovu v Místku až po konec Hlavní třídy ve Frýdku. Pro pracovní účely jsme ji rozdělili do šesti úseků a vzhledem k jejich charakteru navrhli ideální uliční profil, zahrnující automobily, cyklisty i pěší,“ řekl hlavní architekt města Ondřej Zdvomka s tím, že jelikož komunikace není v majetku města, jsou hlavní akční kroky navrhovány realizovat spolu s jejím majitelem, tedy ŘSD, a také krajem.

Místo 4 proudů jen dva a více místa pro cyklisty a k parkování

Podle návrhů bude doprava na nynější hlavní dopravní tepně města zachována i po zprovoznění obchvatu. Ze čtyřproudé silnice bude ovšem dvouproudá, bude tam místo pro cyklisty i pro chodce a v některých úsecích i místa pro parkování. Vše by bylo možné realizovat prostřednictvím vodorovného dopravního značení s použitím mobilních dělicích dopravních prvků, například city-bloků, kterými by byly jednotlivé pruhy odděleny, a v nynější zelené středové části by mohly být vsazeny stromy. 

„Vše je navrhnuto jako „akční opatření“. Tedy nejprve vše vyznačíme dopravními značkami, city-bloky a květináči, a pokud se opatření osvědčí, přistoupíme k dalším úpravám, osazení obrubníků, výsadbě stromů a doplňkové zeleně. Řešení dočasné proměníme v řešení trvalé a vytvoříme kultivovaný veřejný prostor, městskou třídu, která pozitivně ovlivní město skrz na skrz,“ konstatuje Ondřej Zdvomka.

Přečtěte si  Největší dermatovenerologická klinika v České republice slaví sto let

Autor: red Zdroj a foto: město Frýdek-Místek

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*