Součástí plumlovské přehrady je mokřad, vodohospodáři využijí sníženou hladinu k jeho obnově

Vodní nádrž Plumlov

Sníženou hladinu vodní nádrže Plumlov využijí vodohospodáři z Povodí Moravy k odtěžení sedimentů a úpravám mokřadu, který je součástí přehrady. Sedimenty pak využijí k obnově vegetace.

Před sedmi lety Povodí Moravy dokončilo revitalizaci plumlovské přehrady, jejíž součástí byla i rozsáhlá těžba sedimentů. Během těchto prací vytvořili vodohospodáři na konci vzdutí vodní nádrže sedimentační zdrž s mokřadem, který představuje unikátní kombinaci vodního a mokřadního biotopu.

Vodohospodáři nyní ze sedimentační zdrže odtěží sedimenty a obnoví rostliny v litorálním pásmu. „Využijeme sníženou hladinu v nádrži, abychom odtěžili sedimenty z prostoru před kamenným valem, kde dochází k jejich ukládání. Potřeba odtěžení sedimentů dokládá, že naše opatření fungují, omezují zanášení samotné nádrže a prodlužují její životnost,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Následovat bude obnova rostlin se zastoupením druhů, jako je orobinec, rákos či žabník. Na správnost provedení bude dohlížet odborný biologický dozor. „Vysazovány budou běžné druhy, které se v Plumlově vyskytovaly ještě v osmdesátých letech minulého století. Výsadby budou provedeny tak, aby se na vybrané ploše vytvořila centra, ze kterých se rostliny mohou následně šířit dál,“ vysvětluje biologický odborník Petr Loyka. Důvodem, proč se původní výsadba v některých místech neuchytila, bylo pět let trvající sucho i vandalství.

Mokřad funguje jako přirozený filtr

Přehradní mokřad funguje jako vstupní filtr pro vodu přitékající do přehrady a je také vhodným prostředím pro výskyt i přirozenou reprodukci živočichů. „Mokřad samotný se i nadále bude do jisté míry podílet na filtraci přitékající vody do nádrže a společně se srážením fosforu má své opodstatnění v naší snaze o dosažení rovnovážného stavu v nádrži tak, aby nepřevládly podmínky pro masivní rozvoj sinic. Vodní nádrže jsou však živý organismus a kvalitu vody ovlivní zejména znečištění, které se do nádrže dostává z povodí nad vodní nádrží, zejména z nedostatečně čištěných odpadních vod vypouštěných do vodních toků,“ doplňuje Gargulák.

Moravští vodohospodáři provedou úpravy na přelomu dubna a května. Využije k tomu snížené hladiny řeky Moravy kvůli pracím na bezpečnostním přelivu a stavbě cyklostezky.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Související články

Přečtěte si  Mendelova univerzita se odvolala proti odnětí akreditací pro doktorská studia v ekonomických oborech

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*