Společnost nextbike opět vyhrála výběrové řízení na provoz sdílených kol v Ostravě

Město Ostrava má provozovatele oblíbené služby sdílených kol na příští dva roky. V rámci vyhlášeného koncesního řízení byla vybrána nabídka společnosti nextbike Czech Republic s.r.o.

Bikesharing je zajišťován ve všech 23 městských obvodech, kde jsou umístěny cyklostojany, určené pro odkládání kol a sloužící jak provozovateli služby sdílených kol, tak veřejnosti. Lidé do těchto cyklostojanů mohou kola umístit bez poplatků za jejich užívání. V současnosti provozuje bikesharing v Ostravě společnost Nextbike, díky podpoře města je každá zápůjčka kola do 15 minut pro uživatele zdarma.

Služba sdílených kol funguje ve městě již čtvrtým rokem a tento způsob dopravy je velmi oblíbený. V Ostravě je celoročně v provozu přes 1 000 sdílených kol umístěných v 356 stanicích. Registrovaných uživatelů v aplikaci pro půjčení kola je letos téměř 72 tisíc. V loňském roce uskutečnili 515 000 výpůjček, při kterých ujeli víc jak 717 000 kilometrů.

Původní smlouva o poskytování této služby končí v závěru letošního roku. Důležitým faktem je, že z analýzy výpůjček vyplynula potřeba pokračování finanční podpory ze strany města, chceme-li udržet nebo dále rozšířit rozsah využití této služby ekologické dopravy,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Lidé, kteří si oblíbili možnost využití bikesharingu, se tedy v příštích dvou letech mohou těšit na zvýšení počtu jízdních kol v exponovaných měsících roku od června do září, kdy dojde o navýšení počtu kol o sto kusů,“ dodala náměstkyně Šebestová.

Základní minimální počet stanic je pro příští dva roky stanoven na 330, nicméně v průběhu provozu se může měnit. Příští provozovatel zahájí službu v lednu roku 2023, nejpozději však k 1. březnu roku 2023, a zajistí ji do konce roku 2024. Provozovatel musí poskytnout v exponovaných měsících roku (červnu až září) minimálně 1 100 jízdních kol, na jaře a na podzim (konkrétně v březnu, dubnu, květnu a pak říjnu a listopadu) 800 kol, v zimě (od prosince do února) minimálně 400 jízdních kol.

Držitelé celoročního kuponu ODIS budou mít zdarma až 30 minut při každém vypůjčení

Novinkou pro příští dvě sezóny je to, že uživatelé aplikace našeho ostravského dopravního podniku s názvem „moje DPO“, kteří jsou držiteli celoročního kuponu ODIS v tarifní oblasti města Ostravy a oblasti XXL, budou mít nově k využití dalších 15 minut zdarma, tedy dohromady celých 30 minut zdarma při každém využití služby,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová. Součástí řešení je i provázání s aplikací Dopravního podniku Ostrava, kdy by se sdílená kola měla zobrazovat ve vyhledávání spojení.

Přečtěte si  Ostrava plánuje obnovu jedné z nejstarších staveb ve městě - Svinovské sýpky

Ostrava je pro nás doslova srdeční záležitostí, a jsme rádi, že tady budeme pokračovat i nadále, přičemž se budeme společně s městem snažit o to, aby služba sdílených kol byla co nejdostupnější pro občany,“ řekl jednatel společnosti Nextbike Lukáš Luňák.  „Pro následující dva roky je pro nás výzvou i další zlepšení zabezpečení našich kol, přičemž pro této účel vyvíjíme i zcela nové zámky,“ dodal Lukáš Luňák.

Společnost nextbike zajišťuje pro Ostravu bikesharing už od roku 2019

V prvním roce v rámci pilotního provozu, tedy v roce 2018, začala v Ostravě provozovat bikesharing společnost Rekola. K dispozici bylo 150 kol a jen v centru Ostravy, ale i přesto začali mít lidé o tuto službu velký zájem. O rok později město vyhlásilo veřejnou zakázku na provozovatele, v soutěži vyhrála společnost nextbike. Zhruba 16 tisíc uživatelů za necelých sedm měsíců ujelo v provozu 130 486 kilometrů, v roce 2019 našlapalo za osm měsíců provozu bezmála 35 259 registrovaných uživatelů 521 395 kilometrů. V další veřejné zakázce byla opět vybrána společnost nextbike. V roce 2020 byla sdílená kola v provozu od začátku března a do konce prosince ujela 870 961 kilometrů a v loňském roce zdolali uživatelé sdílených kol víc jak 717 000 kilometrů.

V roce 2019 a 2020, kdy město přispívalo na každou výpůjčku 8,20 korun včetně DPH, uhradilo za bikesharing za oba roky celkem 9,6 milionu korun. Pro sezónu 2021 a 2022 činí příspěvek města 7,10 korun za výpůjčku. Do konce července proplatilo město provozovateli zatím za tuto službu 5,7 milionu korun. Vysoutěžená cena, kterou bude město Ostrava hradit za každou výpůjčku pro období 2023 a 2024 je 9,80 korun. Cena zohledňuje inflaci i zvýšené náklady provozovatele v souvislosti s krádežemi i poškozováním kol, se kterými se potýkal v rámci plnění služby hlavně v loňském roce. Město zajistilo řadu opatření, aby takového jevy maximálně eliminovalo.

Autor: red Zdroj a foto: Statutární město Ostrava

Doporučujeme


6 Comments

 1. Lichvářský úrok a to i jako trestný čin lze označit při úrocích ve výši 60 – 70 procent z dlužné částky ročně. Pokud tedy nabídky půjčky zní na 10 procent měsíčně, pak v celoročním vyjádření se jedná o úrok 120 procent a ten už by charakter lichvy skutečně mohl naplňovat.
  Lichvářské úroky:
  Spotřebitel je chráněn nejen proti zastírání skutečných nákladů spotřebitelského úvěru zavedením ukazatele roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN), ale též proti nepřiměřeně vysoké výpůjční sazbě úroku.
  Výše úroku je sice dána dohodou stran úvěrové smlouvy, odrážející mimo jiné i prémii za kreditní riziko spotřebitele a míru potřebnosti, nikoliv však bez omezení.
  Základní ochranu poskytuje ustanovení § 1796 občanského zákoníku o lichevní smlouvě, podle kterého:
  „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.“
  Uvedené ustanovení v zásadě koresponduje s vymezením lichvy, obsaženém v trestním zákoníku, přičemž odpovídá i současnému chápání lichevní smlouvy v civilním právu formovaném judikaturou. Díky nově stanovené sankci se ovšem soudům usnadní argumentace, když nebudou dovozovat neplatnost lichevní smlouvy pro jednání příčící se dobrým mravům dle ustanovení § 580 NOZ.
  viz
  https://www.bankovnipoplatky.cz/clanky/reportaz/pravni-poradna-bp-jak-poznat-lichvarsky-urok-28914

  Standard pro posuzování mezní výše smluvní výpůjční sazby úroku spotřebitelského úvěru nastavil Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1484/2004, když uvedl, že:
  „neodpovídá obecně uznávaným pravidlům chování a vzájemným vztahům mezi lidmi a mravním principům společenského řádu, aby dlužník poskytoval věřiteli nepřiměřené nebo dokonce lichvářské úroky; podle Nejvyššího soudu nepřiměřenou a tedy odporující dobrým mravům je zpravidla taková výše úroků sjednaná ve smyslu ustanovení § 658 odst. 1 občanského zákoníku, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček.“
  „V projednávané věci soudy zjistily, že úroková míra u úvěrů poskytovaných bankami činila v době uzavření smluv o půjčce 9 % až 15,5 % ročně. Vzhledem k tomu, že dohodnutá výše úroků (ve výši 60 % ročně) podstatně (téměř čtyřnásobně) přesahovala horní hranici této obvyklé úrokové míry, je za tohoto stavu věci odůvodněn právní závěr, že šlo o ujednání, které je v rozporu s dobrými mravy, a tedy ve smyslu ustanovení § 39 obč. zák. neplatné.“
  Jako referenční hodnota pro zjištění obvyklé sazby spotřebitelského úvěru mohou posloužit statistické údaje shromažďované ČNB v databázi ARAD, sestavené v Tabulce B1.5: „Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR – nové obchody (%); 1 – Na spotřebu“, dostoupnou na internetových stránkách ČNB.
  viz:
  https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Lichvarske-uroky/

 2. Charita česká republika – Každý dar pomáhá.
  Jakýkoliv příspěvek změní život k lepšímu! Váš dar pomůže lidem ulehčit tíživou situaci, zmírnit utrpení, ztišit bolest i zklidnit duši. Nejúčinnější formou podpory je finanční dar, protože se okamžitě promění v pomoc nejpotřebnějším.
  https://www.charita.cz/podporte-nas/

 3. svědectví o mé úspěšné půjčce
  Jmenuji se Dana Solcová z Praha Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho e-mail, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 350 000 Kč, takže jsem nikdy nevěřil, že to všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka ve výši 350 000 Kč, poraďte prosím každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím e-mailu; rousovapetra79@gmail.com

 4. SVĚDECTVÍ MÉ ÚSPĚŠNÉ PŮJČKY

  Můj Fineko Dana Praha Česká republika, na této stránce jsem narazil na tohoto poskytovatele půjčky a rozhodl jsem se kontaktovat jeho e-mail, byl jsem překvapen, když jsem mu dal dokument, o který požádal, najednou mi byla schválena půjčka 350 000 Kč, takže jsem nikdy věřil, že to všechno může fungovat. Byla mi připsána půjčka 350 000 Kč, prosím poraďte každému, kdo potřebuje půjčku, aby se obrátil na tohoto soukromého věřitele s žádostí o půjčku prostřednictvím e-mailu: rousovapetra79@gmail.com

 5. Chcete jej obdržet do 2 hodin

  Dobrý den, jste v tíživé finanční situaci? Potřebujete urgentně peníze na realizaci svých projektů? kolik potřebujete? Chcete jej obdržet do 24 hodin? Nabídka půjčky začíná od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2 %. Splácení úvěru začíná od (1 – 30 let) – (12 – 360 měsíců). Pokud potřebujete bezpečnou nouzovou půjčku bez problémů, kontaktujte mě prosím rychle na e-mailu: Turon.patrik99@gmail.com

 6. UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde 89,3 % ze získaných prostředků. Veškeré aktivity UNICEF po celém světě naleznete na http://www.unicef.org.
  U jednorázového příspěvku se můžete sami rozhodnout, v jaké konkrétní zemi a jakým způsobem Váš dar pomůže. Finanční prostředky jsou vždy využity v souladu s účelem projektu uvedeným v popisu dané sbírky.

  Práce UNICEF je financovaná výhradně z dobrovolných příspěvků našich dárců. Na programy pomoci dětem a jejich podporu jde 90 % ze získaných prostředků. UNICEF přísně kontroluje náklady spojené s jeho programy, a proto i malá částka, kterou podpoříte činnost UNICEF, bude znamenat velkou pomoc těm nejpotřebnějším – dětem.
  Děkujeme Vám, že pomáháte!
  https://eshop.unicef.cz/darujte/jednorazove/

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*