Správa železnic vybere dodavatele dokumentace pro první úsek vysokorychlostní železnice z Brna do Prahy

Správa železnic vyhlásila zakázku na projektování klíčového prvního úseku vysokorychlostní řeleznice z Brna do Prahy, tedy úsek mezi Brnem a Velkou Bíteší. Jedná se již o osmou veřejnou zakázku na dodání těchto klíčových dokumentů pro síť nových vysokorychlostních železnic.

Správa železnic vyhlásila další veřejnou zakázku na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) pro připravovanou síť vysokorychlostních tratí. Úsek VRT Vysočina fáze I je součástí nového železničního spojení mezi Prahou, Brnem a Břeclaví. Projektanti kromě zpracování DÚR připraví také veškeré podklady pro tuto dokumentaci, například inženýrskogeologické nebo přírodovědné průzkumy. Zpracují také podklady pro vydání kladného stanoviska v rámci procesu EIA nebo digitální model tratě ve standardu BIM.

Novostavba železnice umožní rychlost 320 km/h, hotovo 2031

Dokumentace pro územní rozhodnutí poskytne informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o půdorysném a výškovém umístění nebo vazbách na okolí. DÚR také stanoví koncepci napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a stanoví budoucí majetkoprávní vztahy pro výstavbu VRT. Správa železnic předpokládá vydání územního rozhodnutí pro tento úsek v roce 2025. Vlaky by měly na novou trať vyjet poprvé kolem roku 2031.

VRT Vysočina fáze I bude určena pouze pro osobní dopravu s maximální rychlostí 320 km/h. Novostavba vysokorychlostní tratě v úseku Velká Bíteš – Brno zahrnuje napojení na stávající železniční síť, její úpravy a výstavbu doprovodné infrastruktury. Projektanti rovněž navrhnou přestavbu zastávky Osová Bítýška a také úplně novou zastávku Velká Bíteš. Obě budou předmětem architektonicko-urbanistického návrhu.

Z Brna do Prahy za hodinu a 45 minut

Správa železnic plánuje přípravu a výstavbu tratí tak, aby mohli cestující a dopravci čerpat benefity této nové infrastruktury od samotného počátku provozu. VRT Vysočina fáze I, společně s úseky VRT Střední Čechy a VRT Polabí, zkrátí cestovní dobu mezi Prahou a Brnem na zhruba 1 hodinu a 45 minut. Takto zásadní snížení jízdní doby již umožní alespoň částečný přesun dálkových spojů z koridorů mezi těmito městy. Uvolněná kapacita může posloužit nejen intenzivní regionální dopravě v brněnské aglomeraci, ale také nákladní dopravě.

Autor: red Zdroj: Správa železnic

Související články

Přečtěte si  Veletrh URBIS 2024 se zaměří na zavádění inovací v oblasti veřejné správy, energie a dopravy

Doporučujeme


4 Comments

  1. Co to Správa železnic volí za divné názvosloví těch úseků VR tratě? Proč úsek z Brna po Velkou Bíteš se jmenuje Vysočina fáze I, když první úsek z Prahy na východ se nejmenuje Vysočina fáze “x” ale Střední Čechy? Odpovídajícím způsobem by se měl úsek “Vysočina fáze I” jmenovat Jižní Morava, nebo se pletu?

    • Takto působí Správa železnic, jako by slovo Čechy bylo v názvosloví nanejvýše žádoucí a naopak slovo Morava za každou cenu bylo nutné nějak “opisovat” jiným výrazem, například oním nesmyslným “Vysočina”, která byla dříve Českomoravskou a ještě dříve Moravskou vrchovinou. Proč ten posun v názvosloví?

    • Tak to snad až po rozpadu Česka, Velkopolska a obnovení původních zemí, které byly s podporou některých velmocí v minulosti ze strany Čech a Malopolska nelegitimně zabrány.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*