Stavba obchvatu Třebíče získala nejdůležitější povolení. Stavba by měla začít za dva roky

V pondělí 15. ledna vydal Krajský úřad kraje Vysočina souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru stavby třebíčského obchvatu (I/23 Třebíč, obchvat) na životní prostředí. Takzvaná velká EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) byla zpracována pro oznamovatele a investora obchvatu, Ředitelství silnic a dálnic ČR, a vypořádává i připomínky spolků i jednotlivců.

„Souhlasné stanovisko při posouzení vlivů stavby na životní prostředí je důležitým krokem při přípravě této, pro město Třebíč tak významné a potřebné dopravní stavby. Trasa obchvatu, která je územně stabilizovaná v platné územně plánovací dokumentaci, pomůže nejenom tranzitní dopravě, ale rozprostře i vnitroměstskou dopravu a uleví přetíženému centru města. Stavba obchvatu je plánována na roky 2026 – 2029,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Velká EIA posuzuje vlivy stavby na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, hlukovou situaci, na povrchové a podzemní vody, na půdu, horniny, biodiverzitu, krajinu, na zvláště chráněná území i na hmotný majetek a kulturní dědictví.

Třebíč obchvat potřebuje

Podle sčítání dopravy z roku 2016 projíždí centrem města na Masarykově náměstí více než 15 tisíc vozidel za 24 hodin. Řešení dopravy ze 70. let, tedy průtah městem přes ulice Sportovní, Bráfova, Sucheniova a Pražská je zastaralé a hlavně město necitlivě rozdělilo na dvě části a zabírá místo obyvatelům. V místech, kde by mohla být zeleň, nebo cyklostezka, jezdí osobní a nákladní automobily. Na průtahu je tak vysoký provoz, že to ohrožuje nejen lidské pohodlí obyvatel Třebíče, ale zejména zdraví.

Stát se zavázal obchvat vybudovat. Potřebuje totiž do Dukovan přepravit obří náklady pro výstavbu 5. bloku elektrárny. Finální variantu obchvatu stát podporuje, souhlasí s ní a také ji zaplatí.

Více na webu Obchvat Třebíče.

Autor: red Zdroj a foto: Město Třebíč, Obchvat Třebíče

Související články

Přečtěte si  Stavba Horácké arény v Jihlavě nabírá obrátky: Pět jeřábů a desítky pracovníků zajistí, aby byla ještě letos pod střechou

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*