Studenti Ostravské univerzity vyzdobí zrekonstruované podchody a zastávky v Ostravě streetartovými malbami

Frekventované ostravské podchody a zastávky „Dřevoprodej“ a „Tylova“ ze sedmdesátých let minulého století se v uplynulých měsících proměnily. Samotnou rekonstrukcí ale proměna vzhledu zastávek neskončila. Město od začátku obou projektů počítalo s realizací streetartových děl.

Pro spolupráci na jejich návrhu tentokrát přizvalo město studenty Ostravské univerzity. Celkem šest studentů pod vedením ostravského umělce Jiřího Surůvky představilo své návrhy v závěru března 2023 odborné pracovní skupině Streetart Ostrava, zástupcům města a městského obvodu, kteří doporučili vybraná díla k dopracování a následné realizaci.

„Pracovní skupina doporučila k realizaci dva návrhy, ten pro podchod u Dřevoprodeje je bezesporu více provokativní, avšak autentický, vypovídající jeden z příběhů Ostravy. Velkou roli zde hraje i jeho kompatibilita s architektonickým ztvárněním podchodu po rekonstrukci. Návrh pro podchod Tylova, který je sice zrekonstruovaný, avšak šedý a nezajímavý, pak má potenciál místo oživit barvami a příběhem v nich,“ konstatovala Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Pro Ostravu je toto třetí projekt muralu ve třech letech. První byl SKOK na Nádražní ulici, realizován umělcem Mariuszem „M-City“ Warasem pod kurátorským vedením Alexandry Krolikové. Druhý mural Bazaly od Bogyho vzešel z mezinárodní umělecké soutěže. Tento třetí je výsledkem soutěže studentské. „Jak dojít k návrhům muralu v podchodech jsme v rámci pracovní skupiny diskutovali opakovaně, s ohledem na charakter zadání jsme zvolili soutěž lokální, na úrovni studentů Ostravské univerzity. Poděkování a uznání patří všem tvůrcům, věřím, že spolupráce s univerzitou se bude dále rozvíjet i na podobných projektech,“ doplnila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.  

Návrhy obsahují prezentaci Ostravy a její dominanty, či shromáždění již existujících nápisů z ostravských podchodů

Studenti své návrhy, ideový záměr a plán provedení děl prezentovali osobně. Diskuze nad návrhy vyústila ve výběr návrhů Matěje Krajíčka a Zuzany Černocké. Pro Matěje Krajíčka nebude podchod Tylova první streetartovou zkušeností. Svým typickým rukopisem zachytil Ostravu a ostravské dominanty: „Podchod by měl v lidech vzbuzovat pocit bezpečí, proto jsem zvolil stylizovaný styl malby se sytými barvami. Toto místo by mělo v lidech probouzet fantazii. Mělo by vzbuzovat touhu být součástí tohoto světa a nutnost při každé procházce si udělat fotku detailu, kterého jste si předtím nevšimli…“ Na základě doporučení z debaty návrh po konzultaci s vedením obvodu doplní Matěj Krajíček o další prvky, které budou reprezentovat nejen Ostravu, ale především místní lokalitu a aspekty městského obvodu Ostrava – Jih.

Přečtěte si  Ostrava plánuje obnovu jedné z nejstarších staveb ve městě - Svinovské sýpky
První verze návrhu streetartového díla Matěje Krajíčka (podchod Tylova)

Zuzana Černocká se pustila do odvážného návrhu pro podchod Dřevoprodej. Za kompilací na první pohled nelegálních graffiti se skrývá promyšlený koncept galerie „Best of ostravská graffiti scéna.“ Studentka se zabývala rešeršemi ostravských pouličních výjevů, které spojila na jednom místě. Ve spolupráci s městem autorka mimo jiné připraví online prezentaci svého díla, která přiblíží kontext výjevů a jejich původní výskyt. Realizaci návrhu doporučil i architekt Tomáš Bindr z Atelieru 38, spoluautor architektonického řešení zastávky Dřevoprodej: „Podchod u Dřevoprodeje redesignem a scénickým nasvětlením získal charakter. S doplněním o muraly jsme v návrhu počítali. Musí být citlivé, tak aby stávajícímu designu nekonkurovaly, ale podpořily jej. Tomu nejlépe odpovídá návrh studentky Černocké. Navíc s bezvadným, vtipným a jednoduchým tématem sesbírání již existujících nápisů v ostravských podchodech. Z těch studentka poskládala kompozice grafiky stěn.“

S realizací začnou studenti v květnu, do začátku prázdnin by měla být díla hotová

V následujících týdnech čeká oba autory dopracování návrhů dle připomínek. V průběhu května by pak vybraní autoři se svými spolužáky měli samotná díla uskutečňovat. Cestující se tak na nová umělecká díla z pera ostravských studentů mohou těšit nejpozději do začátku prázdnin. Předpokládané náklady na provedení obou streetartových děl jsou nyní 600 000 korun, rozpočet studenti budou dále zpřesňovat v rámci konzultace s městem.

Autor: red Zdroj a foto: Město Ostrava

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*