Světový den vody otevírá brány přehrad a přináší speciální prohlídky nádrží v povodí Odry a Moravy

Na Světový den vody se pro veřejnost otevírají dveře přehrad Koryčany, Brno a Plumlov v povodí Moravy a přehrad Slezská Harta, Kružberk, Šance v povodí Odry, včetně nádrže Morávka, která prošla rekonstrukcí. 23. března 2024 se lidem naskytne jedinečná možnost prohlédnout si nejen tyto vodní stavby, ale i zařízení, která jsou obvykle skryta před očima veřejnosti. Návštěvníci mají tak mohou objevit, co se skrývá pod povrchem přehrad a jaký mají význam pro naši krajinu a život. K dispozici bude také prohlídka vodohospodářského dispečinku a laboratoří Povodí Odry v Ostravě, což přináší vzácný pohled do zákulisí správy vodních zdrojů.

Povodí Odry nabízí návštěvníkům vodohospodářských laboratoří slevu na rozbor vody

Vodohospodáři z Povodí Odry opět zpřístupní veřejnosti přehrady Slezská Harta, Kružberk, Šance a nově po rekonstrukci nádrž Morávka. V rámci Dne otevřených dveří bude možné v sobotu 23. března 2024 od 9:00 do 15:00 (poslední vstup 14:30) kromě uvedených vodních děl navštívit také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49. Organizace zpřístupnění vodních děl je rozdílná, podrobnější informace jsou k dispozici na webu Povodí Odry. Rezervace pro zájemce není nutná. 

„Jsme připraveni návštěvníkům, kteří se přijdou podívat na některou z výše uvedených nádrží, představit naši unikátní Vodohospodářskou soustavu Povodí Odry a vodní hospodářství obecně. Snad se nám podaří některé mladé lidi nadchnout pro práci v tomto oboru. Stejně jako v minulých letech bude možné navštívit současně vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře v Ostravě. Musím však ještě upozornit na nepřístupné vodní dílo Žermanice z důvodů probíhající modernizace malé vodní elektrárny,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

V rámci sobotního dne otevřených dveří vodohospodáři provedou zájemce běžně nepřístupnými místy přehrad. Mohou si prohlédnout štolu v hrázi i malou vodní elektrárnu, ty jsou instalovány na všech přehradách a také významných jezech. Hrázní zodpoví případné dotazy. V Ostravě Vám ukáží, jak vypadá práce na vodohospodářském dispečinku a co všechno řeší vodohospodářské laboratoře.  Návštěvníci mají možnost získat 50 % slevu na 1 rozbor vody ze studny nebo domovní ČOV, určený pro nekomerční účely. Stačí v sobotu 23. 3. 2024 navštívit vodohospodářské laboratoře nebo si vytisknout kupón, který bude ke stažení na webových stránkách Povodí Odry od 15. do 31. března 2024. Zde budou také další pokyny ke správnému odběru vody.

Povodí Moravy umožní prohlídku nově zrekonstruovaných objektů na jedné z nejstarších nádrží

Unikátní návštěva na vodárenské nádrži, kam běžně platí zákaz vstupu, hrdinný příběh hrázného Šikuly či nově zrekonstruované objekty na jedné z nejstarších přehradních nádrží u nás. I to všechno nabídne den otevřených dveří na vodních nádržích Koryčany, Brno a Plumlov. Tato tři vodní díla představí Povodí Moravy veřejnosti 23. března v rámci oslav Světového dne vody. Prohlídky s průvodcem začnou vždy v celou hodinu v čase od 9 do 14 hod.

Přečtěte si  Devadesát let Vranovské přehrady: Slavíme výročí významného vodního díla

Vodárenská nádrž Koryčany na toku Kyjovka se nachází asi kilometr východně nad obcí Koryčany. Nádrž byla postavena v padesátých letech minulého století, do trvalého provozu bylo vodní dílo uvedeno v roce 1963. V prostoru podhrází vodárenské nádrže v místě stávajících rybochovných objektů byla v červnu 2021 dokončena rekonstrukce Rybochovného hospodářství Koryčany. Parkovat je možné pod hrází před příjezdem do areálu Povodí Moravy. Sraz zájemců o prohlídku bude přímo na parkovišti u nové prodejny ryb. Prohlídka se zaměří na hráz a revizní štolu vodního díla.

Brněnská přehrada neboli Prýgl je vodní dílo na Svratce. Vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru. Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno (nyní se využívá vody z Vírské přehrady a vody z vrtů v Březové), k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. Betonová gravitační hráz je 120 metrů dlouhá a 23,5 metru vysoká. Sraz je před hrází nad schodišti u pravobřežního zavázání (směrem k přístavišti). Účastníci se seznámí s historií a technickým řešením vodního díla a navštíví místa, která jsou jinak pro veřejnost nepřístupná (strojovna spodní výpusti a revizní štola).

Přehrada Plumov byla do trvalého provozu uvedena v roce 1936 a patří tak k nejstarším přehradám v celém povodí řeky Moravy. V letech 2009–2013 prošla svou první zásadní rekonstrukcí. Jejímu zahájení předcházelo vypuštění nádrže v roce 2009 a odtěžení sedimentů dna o objemu 236 000 m3. Další fáze rekonstrukce probíhala v letech 2021 a 2022, kdy došlo ke kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravě opěrné paty a pravobřežního opevnění. Sraz zájemců bude na koruně hráze u ovládací věže. 

Motto letošního Světového dne vody, který připadá na 22. března, je „Voda pro mír“.

V rámci Světového dne vody si připomínáme význam vody pro život na této planetě. Světový den vody byl poprvé vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 1992, a to na základě alarmujících závěrů Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu téhož roku. Tento den připadá na 22. března. Proto povodí zpřístupňují významná vodní díla veřejnosti, aby si mohla uvědomit, že vodní zdroje jsou omezené, nenahraditelné, vyžadují zvýšenou ochranu a všichni s nimi musíme účelně hospodařit. V roce 2024 je hlavní mottem slogan „Voda pro mír”, který poukazuje na skutečnost, že prosperita a mír jsou závislé na dostupnosti vodních zdrojů.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy, Povodí Odry

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*