Zprávy

Hledač kovů našel u Brna lidské ostatky. Pod německým ešusem byli pohřbeni tři vojáci rudé armády

K nevšednímu nálezu německého ešusu z druhé světové války a kosterním pozůstatkům nedaleko Rozdrojovic u Brna byli povoláni pracovníci z Ústavu archeologické památkové péče v Brně. O chystané akci byl s předstihem informován obecní úřad v Rozdrojovicích a s ohledem na očekávatelnou přítomnost střeliva a munice předběžně i pyrotechnici Policie ČR. Celé dopoledne trvající výkopové práce doplněné v brzkých odpoledních hodinách příjezdem dvou policejních vozidel, které tolik vzrušily některé kolemjdoucí, byly tedy skutečně jen záchranným archeologickým výzkumem. […]