Věda a technika

Olomoucká Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum se rozšiřuje. Kapacita nestačila rostoucímu zájmu pěstitelů o její služby

Olomoucká Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum otevřela nové prostory. Slavnostní otevření se uskutečnilo v úterý 25. dubna v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB) v Olomouci. Rozšíření bylo nezbytné kvůli rostoucímu zájmu šlechtitelů o služby, které pracoviště poskytuje. […]