Zprávy

Úhyn ryb na Dyji u Bulhar nezpůsobila malá vodní elektrárna, ale znečištění povrchových vod

Biologické centrum Akademie věd ČR prezentovalo na společném jednání zástupců Jihomoravského kraje, města Břeclav, Povodí Moravy, s. p. a Moravského rybářského svazu možné příčiny vyčerpání kyslíku a následného úhynu ryb v nadjezí jezu Bulhary. Dle závěrů vědců úhyn ryb nezpůsobil provoz malé vodní elektrárny, příčinou je znečištění povrchových vod. V nadjezí však probíhají procesy, které vykazují řadu anomálií a lokalitu je tak třeba podrobně monitorovat. […]