Věda a technika

Bahno jako surovina třetího tisíciletí: Vědci postavili na Novomlýnské nádrži ostrov z usazenin

Rybníky a vodní nádrže plné bahna představují v současnosti velkou výzvu pro rybníkáře a vodohospodáře. Problémem není jen, jak rybník či nádrž vyčistit, ale zároveň kam tuny vytěženého materiálu uložit. Inovativní řešení hledali vědci z Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR) společně s průmyslovými partnery. Sedimenty ze dna vodních děl, laicky řečeno bahno, které jsou doposud považovány hlavně za odpad, se rozhodli testovat jako surovinu pro 21. století. V duchu ekologických principů a cirkulární ekonomiky ověřovali nové způsoby využití sedimentů jako stavebního materiálu pro vodohospodářské konstrukce, zejména stavbu vlnolamů a ostrovů. První ostrov postavili na nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic. […]

Zprávy

Úhyn ryb na Dyji u Bulhar nezpůsobila malá vodní elektrárna, ale znečištění povrchových vod

Biologické centrum Akademie věd ČR prezentovalo na společném jednání zástupců Jihomoravského kraje, města Břeclav, Povodí Moravy, s. p. a Moravského rybářského svazu možné příčiny vyčerpání kyslíku a následného úhynu ryb v nadjezí jezu Bulhary. Dle závěrů vědců úhyn ryb nezpůsobil provoz malé vodní elektrárny, příčinou je znečištění povrchových vod. V nadjezí však probíhají procesy, které vykazují řadu anomálií a lokalitu je tak třeba podrobně monitorovat. […]