Zprávy

Příprava nové chráněné krajinné oblasti Soutok je v plném proudu. Proběhlo už více než 200 jednání, návrh se stále vyvíjí

K návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok se v průběhu letošního jara uskutečnily již přes dvě stovky jednání a další jsou v plánu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na nich s návrhem seznamuje zástupce měst, obcí, hospodařících subjektů a další partnery. Zorganizovala také návštěvu zastupitelů města Lanžhot v CHKO Litovelské Pomoraví a Pálava, proběhne videokonference se starosty obcí a velkými hospodáři z CHKO Český les. Návrh vyhlášení CHKO Soutok se průběžně upravuje, aby představoval co nejširší shodu v regionu. K jednání byla AOPK ČR pověřena Ministerstvem životního prostředí. […]

Z měst a obcí

Břeclav vyzývá ministerstvo životního prostředí, aby dostálo svým závazkům a zajistilo ochranu soutoku Moravy a Dyje zřízením CHKO

Rada města Břeclavi 19 hlasy schválila výzvu ministerstvu životnímu prostředí, aby bez zbytečného odkladu zahájilo jednání o zřízení Chráněné krajinné oblasti Soutok a dostálo tak mezinárodním závazkům. O zvýšené a komplexní ochraně cenného území se diskutuje již roky. Původně se dokonce uvažovalo i o zřízení národního parku. […]