Břeclav vyzývá ministerstvo životního prostředí, aby dostálo svým závazkům a zajistilo ochranu soutoku Moravy a Dyje zřízením CHKO

Lokalita při soutoku Dyje a Moravy, neboli Moravská Amazonie.

Rada města Břeclavi 19 hlasy schválila výzvu ministerstvu životnímu prostředí, aby bez zbytečného odkladu zahájilo jednání o zřízení Chráněné krajinné oblasti Soutok a dostálo tak mezinárodním závazkům. O zvýšené a komplexní ochraně cenného území se diskutuje již roky. Původně se dokonce uvažovalo i o zřízení národního parku.

Česká republika se zavázala zajistit adekvátní ochranu cenné lužní krajiny na Břeclavsku už při vstupu do Evropské unie. Lhůta určená Bruselem uběhla již v roce 2014 a Břeclav se znepokojením sleduje, že jednání se přesto neustále protahují. 

„Město Břeclav vyzývá ministerstvo životního prostředí k jednání o rozsahu hranic chráněného území a možnostech změny hranic lokalit zahrnutých v NATURA 2000,“ uvádí výzva. Radní v ní vyjádřili naopak pochybnost o záměru ochrany zmíněného území formou národního parku, jak deklaruje programové prohlášení Vlády ČR ze dne 6. 1. 2022. 

Ve výzvě rovněž projevují zájem o umístění sídla chráněné krajinné oblasti v Břeclavi – zázemí by mohlo najít v některém z městských objektů. Vzhledem k dopravní obslužnosti a sídlu dalších úřadů by to bylo vhodné řešení pro místní občany i instituce.

„Preferujeme variantu CHKO jako nejvhodnější způsob ochrany životního prostředí v oblasti Soutoku. Její zřízení by generovalo další příznivé dopady do území. Například nové příležitosti v turistickém ruchu, vytvoření dobré regionální značky, která může region dále rozvíjet, rozmanitost zaměstnanosti i nezanedbatelný ekonomický efekt,“ prohlásil místostarosta Břeclavi Jakub Matuška. Samozřejmostí podle něj je, že celý záměr musí být důkladně prodiskutován s místním úřadem, veřejností i zájmovými spolky.

Návrh vymezení chráněné krajinné oblasti

Potenciál CHKO potvrzuje socioekonomická studie

Zřízení Chráněné krajinné oblasti, o níž se uvažuje v rozloze 139 km2, má pro Břeclav značný potenciál, který předpokládá také socioekonomická studie vypracovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK). Podle ní na Soutok míří statisíce výletníků ročně. Sčítače, které AOPK u vstupů do oblasti umístila, napočítaly v období od října 2020 do září 2021 více než 378 tisíc průchodů a průjezdů návštěvníků z celé České republiky i ze zahraničí. 

Ti v městech a obcích kolem přírodní oblasti Soutoku utratí v průměru 506 Kč na osobu a jeden den. Za období jednoho roku tak přinesli regionu více než 198 milionů korun zejména za ubytování, stravování, dopravu, nákupy, tankování pohonných hmot a podobně. Studie předpokládá, že vyhlášení CHKO zvýší roční návštěvnost Soutoku o 48 % u jednodenních návštěvníků a o 41 % u vícedenní návštěvnosti. To by regionu přineslo další významný příjem, který mimo jiné přispívá k zachování či vytváření pracovních míst. Nezanedbatelný je i fakt, že vysoce kvalifikovaná pracovní místa vytvoří také samotná správa CHKO Soutok. Lze přitom očekávat, že je obsadí lidé z regionu.

Přečtěte si  Stavba Horácké arény v Jihlavě nabírá obrátky: Pět jeřábů a desítky pracovníků zajistí, aby byla ještě letos pod střechou

Soutok, nebo také Moravská Amazonie, cenná lokalita lužních lesů a mokřadů při soutoku Moravy a Dyje, je na seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000 a Česká republika se tak k jeho ochraně zavázala. Dříve se dokonce uvažovalo o zřízení národního parku. To však narazilo na obavy místních i lesníků, že do oblasti nebude volný přístup. V současné době jsou částí chráněny jako maloplošná chráněná území. V plánu je zřízení Chráněné krajinné oblasti.

Autor: red Zdroj: Město Břeclav Foto: Soutok Moravy a Dyje

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*