Zprávy

V souvislosti s plánovaným vyhlášením nové chráněné krajinné oblasti Soutok se sešly hned dvě petice, jedna pro a druhá proti

V souvislosti s plánovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti Soutok se ve veřejném prostoru objevily hned dvě petice. Jedna prosazuje vyhlášení nové CHKO Soutok a druhá je proti. Je patrné, že všem bezmála dvaceti tisícům jejich signatářů na uchování přírody a krajiny v tomto území záleží. […]

Zprávy

Příprava nové chráněné krajinné oblasti Soutok je v plném proudu. Proběhlo už více než 200 jednání, návrh se stále vyvíjí

K návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok se v průběhu letošního jara uskutečnily již přes dvě stovky jednání a další jsou v plánu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na nich s návrhem seznamuje zástupce měst, obcí, hospodařících subjektů a další partnery. Zorganizovala také návštěvu zastupitelů města Lanžhot v CHKO Litovelské Pomoraví a Pálava, proběhne videokonference se starosty obcí a velkými hospodáři z CHKO Český les. Návrh vyhlášení CHKO Soutok se průběžně upravuje, aby představoval co nejširší shodu v regionu. K jednání byla AOPK ČR pověřena Ministerstvem životního prostředí. […]

Zprávy

Oblast Soutoku Moravy a Dyje se stane chráněnou krajinnou oblastí. Dalším krokem by mohl být národní park

Oblast Soutoku je pro své přírodní i kulturní hodnoty v celoevropském měřítku územím jedinečným a mimořádně cenným. Jde o největší komplex lužních lesů ve střední Evropě. Nyní by se měl dočkat celoplošné ochrany a stát se chráněnou krajinnou oblastí. Na pondělním jednání ve Valticích se na tom shodli Ministerstvo životního prostředí, Jihomoravský kraj a zástupci místních obcí. […]

Z měst a obcí

Břeclav vyzývá ministerstvo životního prostředí, aby dostálo svým závazkům a zajistilo ochranu soutoku Moravy a Dyje zřízením CHKO

Rada města Břeclavi 19 hlasy schválila výzvu ministerstvu životnímu prostředí, aby bez zbytečného odkladu zahájilo jednání o zřízení Chráněné krajinné oblasti Soutok a dostálo tak mezinárodním závazkům. O zvýšené a komplexní ochraně cenného území se diskutuje již roky. Původně se dokonce uvažovalo i o zřízení národního parku. […]