V souvislosti s plánovaným vyhlášením nové chráněné krajinné oblasti Soutok se sešly hned dvě petice, jedna pro a druhá proti

V souvislosti s plánovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti Soutok se ve veřejném prostoru objevily hned dvě petice. Jedna prosazuje vyhlášení nové CHKO Soutok a druhá je proti. Je patrné, že všem bezmála dvaceti tisícům jejich signatářů na uchování přírody a krajiny v tomto území záleží.

Petici usilující o zajištění ochrany Soutoku formou CHKO podepsalo přes 15 000 signatářů. Druhá petice, ke které připojilo podpis více než 3 800 lidí, také podporuje zachování místního přírodního a kulturního dědictví pro další generace, ale vymezuje se proti ochraně území formou vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Zastoupení místních obyvatel je mezi signatáři obou petic obdobné, je tak zjevné, že lidem na tomto jedinečném území záleží.

Chráněná krajinná oblast Soutok nemá zahrnovat žádná města či vesnice. Během příprav návrhu se podle připomínek místních subjektů upravovaly hranice a bližší ochranné podmínky tak, aby zajistily co nejlepší péči o dochované přírodní a kulturní dědictví, a zároveň se nedotkly běžného života místních obyvatel,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, v přírodně nejcennějších místech, jako jsou například přírodě blízké lesy či nivní louky, kde by mohli být hospodáři ve svých činnostech omezeni, mají nárok na náhradu újmy za ztížení hospodaření. Jedná se třeba o ponechávání starých doupných stromů v lesích a šetrné hospodaření bez velkých holosečí či mozaikovité sečení luk, které prospívá například různým druhům hmyzu.

Po stovkách jednání k přípravě CHKO Soutok se předpokládá její vyhlášení k 1. lednu 2025

Máme za sebou stovky jednání k přípravě CHKO Soutok, ať už s představiteli obcí, místní veřejností, hospodáři, spolky a dalšími partnery, kterým jsme podrobně vysvětlovali všechny otázky s vyhlášením spojené a všechny informace jsme průběžně zveřejňovali na webových stránkách Soutok Moravy a Dyje. Je ale  patrné, že nejistota z neznámého nebo nejrůznější fámy mohou tam, kde se stát snaží důsledněji chránit přírodu pro stávající i příští generace, na lidi opravdu působit. Různá alarmistická sdělení znovu a znovu průběžně objasňujeme – v poslední době například informaci o tom, že vyhlášení CHKO ohrozí přístup k pitné vodě,“ konstatuje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s tím, že informace jsou všem dostupné na webu Soutok Moravy a Dyje, kde jsou i kontakty pro případné dotazy.

Přečtěte si  Zemřel emeritní prorektor Mendelovy univerzity, chemik Vojtěch Adam. Bylo mu 42 let

MŽP s informací o zahájení řízení obeslalo v loňském roce všechny subjekty, které podaly námitky. Nyní se o nich postupně rozhoduje. Tam, kde je to možné, se snaží vyhovět či hledat řešení. Podle termínu vypořádání všech námitek se bude odvíjet další harmonogram, tedy rozeslání do meziresortního připomínkového řízení a projednání ve vládě. MŽP předpokládá, že nová CHKO Soutok by mohla být vyhlášena k 1. lednu 2025.

Autor: red Zdroj a foto: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*