V lužních lesích na jižní Moravě přibudou tři nové přírodní památky

Jihomoravští radní potvrdili vznik tří nových přírodních památek Saufang, Týnecké fleky a Kostická čista. Jedná se o cenné lokality lužních lesů, mokřadů a luk. Důvodem pro jejich zvláštní ochranu je výskyt evropsky významných druhů a stanovišť.

Předmětem ochrany v lokalitě Saufang jsou zachovalé ekosystémy různého charakteru (zaplavované louky, lužní lesy, vodní a mokřadní společenstva), přičemž výše uvedené ekosystémy jsou zároveň také stanovištním předmětem ochrany evropsky významné lokality Soutok – Podluží.

V okolí Týneckých fleků se nachází zachovalé zbytky starého porostu lužního lesa s výskytem celé řady kriticky a silně ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Na Kostické čistě se nachází zachovalý komplex vlhkých periodicky zaplavovaných luk, mokřadních stanovišť vázaných na mrtvá ramena, tůně a vodní kanály a porostů lužního lesa.

Týnecké Fleky na jaře

Vybrali jsme tyto významné jihomoravské lokality s cílem zajistit jejich adekvátní péči a ochranu. Vyhlášení přírodních památek jsme konzultovali s obcemi a zapracovali jejich připomínky. Pro zvláště chráněná území Saufang, Týnecké fleky a Kostická čista byly zpracovány také návrhy plánů následné péče, abychom pomohli lépe chránit a regenerovat jejich přírodní fond,“ uvádí náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec.

„V těchto lokalitách se vyskytuje řada chráněných druhů rostlin a živočichů. V tůních lze nalézt obojživelníky jako je čolek obecný i některé druhy žab. Hnízdí zde třeba lejsek bělokrký, žluna šedá, strakapoud prostřední a zahlédnout můžete i čápa černého či některého z luňáků,“ vyzdvihl význam lokalit Saufang a Týnecké fleky ředitel Lesního závodu Židlochovice z Lesů ČR Miroslav Svoboda.

Přírodní památka je území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně konkrétních přírodních objektů. Přírodní památku vyhlašuje krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku nebo statutární město po projednání s Ministerstvem životního prostředí. Obdobou přírodní památky je národní přírodní památka vyhlašovaná Ministerstvem životního prostředí.

Autor: red Zdroj: Jihomoravský kraj a Lesy ČR Foto: Lesy ČR

Související články

Přečtěte si  Brněnská diecéze představuje jako první úřad svého druhu novou vizuální identitu a moderní přístup ke komunikaci

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*