Cestování a volný čas

Takto průhledná voda nebyla v Lednických rybnících již několik let

Na rybnících v lednické soustavě byla při posledním měření zaznamenána nezvyklá čistota voda. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) situaci v národní přírodní rezervace Lednické rybníky pravidelně monitoruje. V nedávné době tam došlo ke změně pachtýře na rybnících a úpravě podmínek rybářského hospodaření. […]

Zprávy

Narušený břeh Ostravice u Vratimova vytvořil vhodné podmínky pro vzácné živočichy. Vodohospodáři se rozhodli je zachovat

Povodí Odry může jednoznačně konstatovat, že jsou zde vytvořené podmínky pro vysokou biodiverzitu území a zároveň došlo k zabezpečení nátrže. Díky tomu se již nyní vyskytuje, u pravého břehu řeky Ostravice na pomezí Hrabové a Vratimova několik druhů ptáků jako je kulík říční, pisík obecný, vodouš kropenatý, kachna divoká, morčák velký, konipas bílý i horský a další. […]

Zprávy

V Moravském krasu mají plné ruce práce s ochranou obojživelníků a sokolů, na žáby nově upozorňují kresby na silnici

V minulých dnech byly v NPR Býčí skála zahájeny dvě důležité akce. První z nich je ochrana již tradičního hnízdiště sokola stěhovavého na Býčí skále. Druhým opatřením, které je vidět hned v sousedství Býčí skály, je ochrana obojživelníků, kteří nyní migrují do rybníka u křižovatky v Josefově. Na migrující žáby nově upozorňuje nastříkaná značka přímo na silnici. […]

Zprávy

Oblast Soutoku Moravy a Dyje se stane chráněnou krajinnou oblastí. Dalším krokem by mohl být národní park

Oblast Soutoku je pro své přírodní i kulturní hodnoty v celoevropském měřítku územím jedinečným a mimořádně cenným. Jde o největší komplex lužních lesů ve střední Evropě. Nyní by se měl dočkat celoplošné ochrany a stát se chráněnou krajinnou oblastí. Na pondělním jednání ve Valticích se na tom shodli Ministerstvo životního prostředí, Jihomoravský kraj a zástupci místních obcí. […]