Narušený břeh Ostravice u Vratimova vytvořil vhodné podmínky pro vzácné živočichy. Vodohospodáři se rozhodli je zachovat

Ilustrační snímek

Proud řeky Ostravice vytvořil rozsáhlou nátrž břehu na pomezí Hrabové a Vratimova, která se postupně zvětšovala. Prvotním záměrem bylo nátrž zasypat a břeh uvést do původního stavu. Nakonec se však pracovníci Povodí Odry rozhodli nátrž zachovat a opravit poškozený břeh a koryto řeky Ostravice za použití přírodě blízkého řešení a zachování všech takto vzniklých benefitů pro přírodu.

Dnej už lze jednoznačně konstatovat, že se záměr podařil. V místě jsou vytvořené podmínky pro vysokou biodiverzitu území a zároveň došlo k zabezpečení nátrže. Díky tomu se již nyní vyskytuje, u pravého břehu řeky Ostravice na pomezí Hrabové a Vratimova několik druhů ptáků jako je kulík říční, pisík obecný, vodouš kropenatý, kachna divoká, morčák velký, konipas bílý i horský a další.

Nátrž byla od hlavního proudu vody v korytě oddělená mohutným valem říčního materiálu simulující pravý břeh. Návoz je v řečišti opevněn kamenným záhozem a osázen 2 řadami kůlu z listnáčů. Vlastní těleso hráze je oseté travní směsí. Zasazené kůly jsou viditelně vitální a raší. Travní směs vzchází.

Prostor nátrže zůstal uzavřen v původním stavu bez zásahu techniky. V současné době se na dně zdržuje souvislá hladina vody. Břehy nátrže jsou ve stavu umožňující hnízdění ledňáčka a je viditelná funkční velká nora pravděpodobně vydry říční. Uprostřed řečiště zůstalo drobné štěrkoviště a ve dně jsou uložené jednotlivé balvany. Koryto není uniformní a poskytuje pestrost biotopů různým živočichům i vegetaci. Nejvýznamnější je ponechání prostoru a stěny nátrže v původním stavu.

Autor: red Zdroj: Povodí Odry Foto: Wikimedia Commons

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*