Názory a komentáře

Jak zabránit obchodu s chudobou? V minulosti fungovalo domovské právo

Problém s chováním nepřizpůsobivých občanů v centrech našich je dlouhodobý. V posledních měsících nabral na závažnosti. Například ve Znojmě počet problematických osob zásadně narostl, množí se případy porušování městské vyhlášky o znečišťování veřejných prostranství, zejména v parcích, a co více, narůstá kriminalita. Roste počet slovních i fyzických napadení, používání a šíření omamných látek atd. […]