Různé

Na Břeclavsku ve velkém zahnízdili dravci a sovy. Výsledkem je výrazné snížení počtu hrabošů polních

Břeclavští ochránci přírody hodnotí letošní sezónu v hnízdních budkách pro dravce a sovy jako velmi úspěšnou. Z 80 budkách, které byly rozmístěny převážně ve větrolamech a remízcích, se staly domovy pro 60 párů poštolek obecných, 10 párů kalousů ušatých a 3 páry puštíků obecných. Všechny tyto dravce a sovy dohromady vychovaly více než 200 mladých. K takové vysoké obsazenosti a hnízdní úspěšnosti došlo především díky dostatku hrabošů polních, které tvoří hlavní potravu pro tyto dravé ptáky. Jejich přítomnost má při zachovávání rovnováhy v přírodě a přirozené biologické ochraně polních kultur nezastupitelnou roli. […]