Zprávy

V Komárně se sešli zástupci regionů žádajících větší samosprávu, včetně Moravy. Řešil se i problém sucha

Slovenská část Komárna hostila 23.-24. září ustavující schůzi Středoevropské skupiny evropské parlamentní strany Evropská svobodná aliance (European Free Alliance, EFA). Zástupci regionů, žádajících autonomii, jednali o možnostech meziregionální spolupráce a rozvíjení myšlenky Evropy regionů. Zazněly přednášky na téma voda v krajině. Své zastoupení měla i Morava. Vedle ní skupina sdružuje například regiony Bavorska, Slezska či Vojvodiny. […]