Moravská historie

Před 100 lety vznikla Velká Ostrava. Utvořily ji moravské části dnešního města

Vzhledem k tomu, že před 100 lety tvořily řeky Odra a Ostravice u Moravské Ostravy administrativní hranici mezi Moravskou a Slezskou zemí, velký vliv mělo německojazyčné obyvatelstva a panovala poměrně velká rivalita mezi Vítkovicemi a Ostravou nebyl vznik Velké Ostravy vůbec jednoduchý. Myšlenky na sloučení měst Moravské Ostravy, Přívozu a Vítkovic existovaly již před 1. světovou válkou, k posunu však došlo až po vzniku Československa, kdy postupně došlo na Moravě také ke vzniku takzvané Velké Olomouce, Velkého Brna.  […]