Věda a technika

Stárnutí populace je podle výzkumnice z Mendelovy univerzity pozitivní jev. Chytří zaměstnavatelé toho využijí

Česká republika stejně jako další vyspělé země čelí bezprecedentní změně na pracovním trhu, kterou je stárnutí populace. Zatímco na jedné straně roste počet lidí, kterým je 65 let a více, na druhé straně klesá počet lidí v produktivním věku, tedy mezi 15 až 64 lety. Martina Rašticová, která je vedoucí Ústavu práva a humanitních věd PEF Mendelovy univerzity v Brně, nesouhlasí s názorem, že je stárnutí obyvatelstva pro společnost hrozba a nebezpečí. Naopak zdůrazňuje, že se jedná o pozitivní změnu, o výsledek vývoje, ke kterému lidstvo dlouhodobě směřovalo, a chytří zaměstnavatelé toho využijí. […]