Kultura

Historický poklad v Opavě: Archeologové objevili nejvýznamnější soubor mincí za sto let

Při záchranném archeologickém výzkumu provedeném Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, byl v prostoru školního hřiště na ulici Praskova v Opavě nalezen výjimečný soubor středověkých zlatých a stříbrných mincí. Nález je z numizmatického hlediska nejvýznamnějším mincovním pokladem na území dnešního Moravskoslezského kraje za posledních sto let. Jedinečné je zejména množství nalezených zlatých mincí (30 kusů uherských dukátů), stav dochování i vzácnost některých exemplářů. Celkem se na jednom místě našlo 30 zlatých a 72 stříbrných mincí. Mince byly částečně pokryty zeminou a korozními produkty, některé stříbrné mince byly slepeny do svazků o několika kusech. Jejich určení umožnil náročný konzervační zásah a digitalizace provedená na speciálním zařízení Ostravského muzea. Výzkum v severní části bývalého předhradí hradu opavských vévodů později přestavěného na zámek zároveň přinesl doklady středověkého osídlení prostoru před založením města na přelomu 12. a 13. století a v jeho raných počátcích v 1.polovině 13. století, a mj. upřesnil poznatky o průběhu městské hradby v té době. […]

Moravská historie

První moderní lidé zřejmě žili na střední Moravě už před 43 tisíci lety, naznačují nálezy u Želče na Prostějovsku

V srpnu roku 2022 proběhl v těžebním pásmu ondratické pískovny na katastru obce Želeč nedaleko Brodku u Prostějova výzkum Archeologického centra Olomouc zaměřený na odkryv pozůstatků někdejšího sídliště lovců a sběračů z počátku mladého paleolitu. Nálezy datované do tohoto období jsou z tohoto prostoru známé již od počátku dvacátého století. V roce 2010 se zde archeologům dokonce podařilo odkrýt tři ohniště obklopené kamennými nástroji. Poslední výzkum byl součástí Visegrádského projektu nazvaného „Náš příchod do střední Evropy“, na kterém spolupracovali odborníci z různých oborů ze všech zemí Visegrádské čtyřky. […]