Zprávy

Vlivem extrémních teplot hrozí dlouhotrvající sucho. Vodohospodáři vydali doporučení pro úřady a obce

Průtoky neovlivněných (nenadlepšovaných dotací vody z přehrad) toků v povodí Moravy se pohybují výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc červenec. Na mnoha profilech je překročen ukazatel „sucha“. Největší moravskou řekou Moravou protéká ve Strážnici 14 % průměrného červencového průtoku. Nedostatek vody se projevuje na celém území. Povodí Moravy proto dnes vydalo doporučení pro vodoprávní úřady a obce. […]