Z měst a obcí

Komplikace pro plánovanou vysokorychlostní trať: Přerovští se bojí o krajinu, prosazují tunel

„Nechceme si nechat zničit krajinu vysokorychlostní tratí, která svou trasou zasáhne do místních částí Vinary, Čekyně a Předmostí. Nechceme dopustit, aby vycházková trasa za městem nenávratně zmizela,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána poté, co byli zastupitelé města seznámeni s trasou, kudy by měly nově jezdit vlaky.  Radní města Přerova se ve čtvrtek 22. února usnesli, že požádají dopisem ministra dopravy, Správu železnic a Stavební správu vysokorychlostních tratí, aby se tato trasa řešila tunelovou variantou, tak jak bylo už dříve několikrát avizováno a požadováno. […]

Zprávy

V Biosférické rezervaci Dolní Morava se zaměří na ochranu jihomoravské krajiny před suchem a erozí

Obnova, doplňování a rozšiřování sítí větrolamů, stromořadí, solitérních stromů v krajině a remízků, které na jižní Moravě chrání především zemědělskou půdu před erozí, je cílem spolupráce, na níž se srpnovým podpisem memoranda dohodli generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík a ředitel Biosferické rezervace Dolní Morava Jan Vybíral. […]