V Biosférické rezervaci Dolní Morava se zaměří na ochranu jihomoravské krajiny před suchem a erozí

Obnova, doplňování a rozšiřování sítí větrolamů, stromořadí, solitérních stromů v krajině a remízků, které na jižní Moravě chrání především zemědělskou půdu před erozí, je cílem spolupráce, na níž se srpnovým podpisem memoranda dohodli generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík a ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava, zahrnující lužní lesy při soutoku Moravy a Dyje a Pálavu, Jan Vybíral.

Jižní Morava má ze všech regionů ČR nejteplejší podnebí a nejúrodnější půdu a je tak zemědělsky nejvíce využívána. Rozsáhlé úrodné plochy ale trpí klimatickou změnou, suchem a erozí, kterou mohou zmírnit krajinné úpravy, tedy například větrolamy, remízky, stromořadí i solitérní stromy. S těmito projekty mají dlouhodobé zkušenosti Lesy České republiky i Biosférická rezervace Dolní Morava. Proto společně připravují odborně řízenou proměnu jihomoravské krajiny. „Ujmeme se role koordinátora a organizátora optimalizace životního prostředí zemědělské krajiny jižní Moravy i prostředníka mezi Lesy ČR a všemi dotčenými obcemi, zemědělskými subjekty i zástupci ochrany přírody,“ uvedl ředitel Jan Vybíral.

Aby se podařilo změny v zájmu státu a všech zúčastněných nastartovat a realizovat, Lesy ČR uzavírají s Biosferickou rezervaci Dolní Morava jako iniciátorem projektů memorandum o spolupráci a smlouvu o podpoře konkrétních projektů.

„Společně připravíme harmonogram projektů a požádáme odborníky o návrhy nejvhodnějších způsobů řešení a postupu. Využijeme i programy Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí,“ popsal záměry Lesů ČR Dalibor Šafařík. Podle něj mohou první projekty sloužit jako vzorové pro všechny vlastníky a správce pozemků, kteří se potýkají s erozí a chtějí zlepšit kvalitu životního prostředí na území biosférické rezervace i mimo ni.

Biosférická rezervace Dolní Morava vznikla v roce 2003 rozšířením původní Biosférické rezervace Pálava. Má rozlohu 349 km2 a nachází se na jižní Moravě při dolním roku řek Dyje a Moravy u hranic se Slovenskem a Rakouskem.

Autor: red Zdroj: Lesy ČR Foto: Wikimedia Commons

Související články

Přečtěte si  Příští rok se v Újezdu u Brna otevře nová soukromá rezidence pro seniory. Místo zde najdou také senioři s Alzheimerovou chorobou

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*