Zprávy

Alarmující sucho na moravských vodních tocích, průtoky řek klesají na polovinu

Měsíc říjen přináší v povodí Moravy velmi nízké vodní stavy. Průtoky na většině řek a potoků v regionu jsou výrazně pod normálem, některá místa dokonce zaznamenávají sucho. Průtoky na mnoha místech nedosahují ani poloviny obvyklých říjnových hodnot. Nízké vodní stavy jsou alarmujícím připomenutím stále častějších vlivů změny klimatu na naše životní prostředí. […]

Zprávy

V Biosférické rezervaci Dolní Morava se zaměří na ochranu jihomoravské krajiny před suchem a erozí

Obnova, doplňování a rozšiřování sítí větrolamů, stromořadí, solitérních stromů v krajině a remízků, které na jižní Moravě chrání především zemědělskou půdu před erozí, je cílem spolupráce, na níž se srpnovým podpisem memoranda dohodli generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík a ředitel Biosferické rezervace Dolní Morava Jan Vybíral. […]

Zprávy

Ostravice by letos téměř vyschla. Přehrady v době sucha zásadně pomáhají udržovat vodu v tocích

Nízké úhrny srážek, vysoké teploty a v důsledku toho rostoucí nároky vegetace na spotřebu vody, to vše jsou faktory, které způsobují nízké průtoky v řekách. Situace je výrazně lepší na vodních tocích, které vodohospodáři dotují vodou z vodních nádrží. Údolní nádrže státního podniku Povodí Odry situované v horských a podhorských oblastech Beskyd a Jeseníků tvoří páteř Vodohospodářské soustavy povodí Odry a v současném letním suchém období nadlepšují průtoky vody v tocích pod přehradami. […]

Zprávy

Vlivem extrémních teplot hrozí dlouhotrvající sucho. Vodohospodáři vydali doporučení pro úřady a obce

Průtoky neovlivněných (nenadlepšovaných dotací vody z přehrad) toků v povodí Moravy se pohybují výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc červenec. Na mnoha profilech je překročen ukazatel „sucha“. Největší moravskou řekou Moravou protéká ve Strážnici 14 % průměrného červencového průtoku. Nedostatek vody se projevuje na celém území. Povodí Moravy proto dnes vydalo doporučení pro vodoprávní úřady a obce. […]

Věda a technika

Sucho trápí zemědělce, meruňky jsou v ohrožení

Úroda meruněk a dalších teplomilných peckovin na Moravě je letos opět v ohrožení. Způsobuje to extrémní průběh počasí, které rychle zakončilo období lehkého zimního klidu. Negativní vliv má i nezvykle silné sucho, vysvětluje odborník na ovocnictví z Mendelovy univerzity. […]