Ostravice by letos téměř vyschla. Přehrady v době sucha zásadně pomáhají udržovat vodu v tocích

Nízké úhrny srážek, vysoké teploty a v důsledku toho rostoucí nároky vegetace na spotřebu vody, to vše jsou faktory, které způsobují nízké průtoky v řekách. Situace je výrazně lepší na vodních tocích, které vodohospodáři dotují vodou z vodních nádrží. Údolní nádrže státního podniku Povodí Odry situované v horských a podhorských oblastech Beskyd a Jeseníků tvoří páteř Vodohospodářské soustavy povodí Odry a v současném letním suchém období nadlepšují průtoky vody v tocích pod přehradami.

V době sucha, které je jedním ze dvou základních extrémních hydrologických jevů a opakem povodní, vodní nádrže mimo zásobování vodou jak pro obyvatelstvo, tak pro průmysl, zajišťují dostatek kvalitní a čisté vody v řekách pod přehradami. To znamená, že dochází k nadlepšování průtoků.

Díky přehradám Ostravice během extrémního léta nevysychá

Tok Ostravice ve Frýdku – Místku, který je posilován přehradami Šance na Ostravici a Morávka na Morávce, před výstavbou těchto horských beskydských přehrad činil průtok Ostravice přes město Frýdek – Místek v letních měsících, resp. v obdobích sucha, kolem 500 l/s, nebo voda zcela mizela a koryto vysychalo. V letošním suchém období, kdy nás postihla tropická vedra, činí průtok městem necelých 1 500 l/s a je prakticky 3-násobný.

Průtok je stabilní a vzniká zvýšeným odtokem ze jmenovaných přehrad, který je významně vyšší, než přítok do nich. Vypouštěná voda má dobrou kvalitu, vytváří stálé podmínky pro vodní organismy včetně ryb, umožňuje naředění zbytkového znečištění z provozovaných městských čistíren odpadních vod a je zárukou hojně využívané krátkodobé rekreace u našich řek.

Dlouhodobé nadlepšování průtoků toků pod přehradami umožňuje statistická znalost zabezpečenosti dodávky vody, stanovená matematickým modelováním v dlouhých pozorovaných hydrologických řadách, ze kterých se generují až 1 000 leté umělé řady průtoků, včetně řešení výparu vody s predikcí klimatických změn. Samozřejmostí je, že mimo vodu do toků dodávají přehrady Povodí Odry každou sekundu cca 3 500 litrů pro výrobu vody pitné a pro průmysl regionu. Kvalita vody je zajištěna vhodně zvolenou polohou přehrad v horách a preventivní péčí o ní prostřednictvím stanovených ochranných pásem a pravidelného monitoringu.

Neovlivněné vodní toky vypadají na mnoha místech takto

Povodí Moravy má i přes aktuální sucho zásobní prostory v nádržích téměř plné

Od června na našem území dochází k silnému prohlubování srážkového deficitu, který činí již 70 mm. Téměř třetina měrných profilů dosahuje na hodnoty sucha. Většina toků v dílčím povodí Moravy má vodnosti mezi 1 a 30 % červencového průměru. Průtoky v dílčím povodí Dyje díky vodě ze soustavy vodních nádrží dosahují lepších hodnot a pohybují se mezi 5 a 50 %.

Přečtěte si  Od Obřích skal na Šerák serpentinami: Úprava poškozené pěšiny v Jeseníkách začne v červnu

Vodohospodáři proto situaci zachraňují manipulacemi na některých přehradách. „My jsme už v předchozích letech přijali řadu opatření, která se promítají i do letošního suchého roku. Současně zajišťují pod vodními nádržemi dostatečné průtoky, které zajišťují všechny funkce říčního ekosystému a dostatečné naředění vypouštěných odpadních vod. Naprostá většina vodních nádrží teď pomáhá řekám tím, že do nich pouštíme více vody, než kolik do nádrží přitéká,“ vysvětluje význam vodních nádrží v období sucha generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Například novomlýnské nádrže v průběhu července vypustili do Dyje o 6,4 mil. m3 více vody, než činil přítok do nádrží. Vranov v tomto měsíci nadlepšil průtok v Dyji o 5,3 mil. m3 vody, Dalešice zlepšily vodní bilanci v Jihlavě o 2,8 mil. m3 a Vír dotoval Svratku 2,1 mil. m3 vody. Pro srovnání vodárenský odběr ze všech nádrží ve správě Povodí Moravy činí v součtu 2,5 mil. m3 vody měsíčně. 

Nedostatek vody pro odběry z vodních nádrží či pod vodními nádržemi však zatím nehrozí.  Zásobní prostory nádrží jsou v druhé polovině července plné či téměř plné. Zásoby vodohospodáři vytvořili v první třetině roku, který byl srážkově nadprůměrný. Naplněnosti zásobních prostor se proto pohybují od 69 do 100 %.

Nadlepšený průtok v Dyji z vodní nádrže Vranov

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Odry, Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*